Stukken van zakelijke aard

 

Verwerving

1.

Aantekeningen en uittreksels van archiefstukken met betrekking tot de beleningen met de heerlijkheid van 1390 tot 1768.
18e eeuw; 2 stukken

2.

Akte van belening door Herberen van Hoekelem van zijn broer Walraven van Hoekelem van Ackoye met de heerlijkheid en tienden van Tienhoven, de tienden in de gerechten van Malsen en Rumpt, de wind en molenwerf te Enspijk, een uiterwaard met hofstede aan de Linge en drie percelen land, tesamen groot 231⁄2 morgen,
1409; 1 charter

3.

Akte van belening door Jan Huekelem van Ackoyen van zijn nicht Willem van Huekelem van Akoyen, vrouwe van Tienhoven, met de tienden in de gerechten van Geldermalsen en Rumpt, de wind en molenwerf te Enspijk, een uiterwaard met hofstede aan de Linge en drie percelen land, tesamen groot 231⁄2 morgen.
1423; 1 charter

4.

Akten van belening door de proost van Oudmunster te Utrecht met de hoge heerlijkheid Tienhoven. Betreft beleningen van:
1441-1800; 20 charters, 1 omslag

 
1.

Wilhem van Ackoy, weduwe van Gijsbert Pijck, na overdracht door Katherijn van Ackoy,
1441

 
2.

Ott Pijck van Beest Gijsbert Pijcxz. na overdracht door vrouwe Wilhem van Ackoy,
1458

 
3.

Aernt Pieck van Beesd Ott Pieckenzoon na de dood van Ott Pieck, zijn vader, en vervolgens Jan, bastaard van Jan van Vianen, heer van Jaarsveld, ridder, na opdracht door Aernt Pieck van Beeds,
1507

 
4.

Hendrik Pijck Otthensoene na opdracht door Jan, bastaard van wijlen Jan van Vianen, heer van Jaarsveld,
1520

 
5.

Otto Pijeck Hendrickz. na de dood van Heynrick Pijeck Ottens, zijn vader,
1543

 
6.

Dirck Pieck Ottenss na de dood van Hendrik Pieck, zijn broer,
1602

 
7.

Otto Pieck Dirckxz. na de dood van Dirck Pieck, zijn vader,
1614

 
8.

Jeronimus van Tuijll van Serooskercke na de dood van Philibert van Tuijll van Serooskercke,
1639

 
9.

Reijnout van Tuijll van Serooskercke na opdracht door Jeronimus van Tuijll van Serooskercke,
1648

 
10.

Cornelis Vervelst, gemachtigde van de schuldeisers van Agnes van Reede, douarière van Reijnault van Tuijll van Serooskercke, na de dood van laatstgenoemde,
1657

 
11.

Daniel van Weede na opdracht door Cornelis Vervelst,
1657

 
12.

Gijsbert van Goor na overdracht door Willem van Velpen, curator van de boedel van wijlen Daniel van Weede,
1671

 
13.

Maria Anna Lenarts na overdracht door Gijsbert van Goor, haar man,
1677

 
14.

Johanna van Goor, onmondige dochter van wijlen Maria Anna Lenarts, na de dood van haar moeder,
1678

 
15.

Jodocus van Gaesbeek, schout van Culemborg, man van Johanna van Goor, na de dood van Gisbert van Goor, vader van Johanna,
1698

 
16.

Pieter Walbeek, man van Maria Anna van Gaasbeek, na de dood van Johanna van Goor, haar moeder,
1741

 
17.

Jan Walbeek na de dood van Maria Anna van Gaasbeek, weduwe van Pieter Walbeek, zijn moeder, 1768, met afschrift;

 
18.

Anthonia Jacoba van de Sluijs na de dood van Jan Walbeek, haar man, 1790 (moet zijn 1791);

 
19.

Pieter Walbeek na de dood van Anthonia Jacoba van der Sluijs, zijn moeder,
1797

 
20.

Pieter Walbeek na herstel van verzuim,
1800

5.

Akte waarmee Jasper van Culemborg verklaart een erfrente te zullen betalen aan Otto Pieck, die daarvoor de heerlijkheid Tienhoven aan hem heeft overgedragen.
1493; 1 charter

6.

Akte van aflossing door Johan van Vianen van Jaarsveld aan de heer van Culemborg van een erfrente gevestigd op de heerlijkheid Tienhoven.
1507; 1 charter

7.

Akte van opdracht van de heerlijkheid Tienhoven door Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Jan van Vianen van Jaarsveld, ten behoeve van Hendrick Pieck Ottenz..
1520; 1 charter

8.

Akte waarbij Reynout van Tuyll van Serooskercke en Jeronimus van Tuyll van Serooskercke elkaar wederzijds verkopen de heerlijkheid Stavenisse in Zeeland en de heerlijkheid Tienhoven.
1642; 1 stuk

9.

Akte van hypotheek groot 5000 gulden op de heerlijkheid Tienhoven ten behoeve van Pieter de Blancheteste te Utrecht ten laste van René van Tuyll van Serooskercke,
1648; 1 charter N.B. In dorso kwitantie van aflossing, 1671.

10.

Akte van hypotheek groot twee rentebrieven van 4000 en 2400 gulden op de heerlijkheid Tienhoven ten behoeve van de erfgenamen van Ernst van Vianen ten laste van René van Tuyll van Serooskercke.
1651; 1 charter N.B. In dorso akte van cassatie, 1657.

11.

Condities volgens welke Agnes van Reede, vrijvrouwe van Tienhoven, de heerlijkheid Tienhoven met het huis en 24 morgen land zal verkopen.
1657; 1 katern N.B. Notarieel afschrift.

12.

Stukken betreffende de verkoop door Willem van Velpen, curator van de boedel van wijlen Daniel van Weede, aan Gijsbert van Goor van de heerlijkheid Tienhoven en de daarbij behoren tienden en landerijen.
1671; 1 omslag

13.

Onderhandse akte van transport door Maria Anna van Gaesbeek, weduwe van Pieter Walbeek, aan haar zoon Jan Walbeek van de heerlijkheid Tienhoven en een hofstede met 31 morgen land en nog acht morgen land buiten de heerlijkheid gelegen. Met bijlage.
1753; 3 stukken

14.

Akte van transport door Jacob Cornelis Walbeek aan Pieter Walbeek van de heerlijkheid Tienhoven, het herenhuis en 86 morgen land onder Tienhoven, Autena en Everdingen.
1800; 1 katern

15.

Register bevattende notariële afschriften van de korrespondenties, en de akte van verkoop en toewijzing door Pieter Walbeek aan Willem Boudewijn Donker Curtius van de heerlijkheid Tienhoven, het herenhuis en bijbehorende landerijen, Met een ander register van afschriften en bijlagen.
1819; 1 deel en 1 omslag

 
1.

Pagina's 1-20

 
2.

Pagina's 21-40

 
3.

Pagina's 41-60

 
4.

Pagina's 61-80

 
5.

Pagina's 81-100

 
6.

Pagina's 101-120

 
7.

Pagina's 121-140

 
8.

Pagina's 141-160

 
9.

Pagina's 161-180

 
10.

Pagina's 181-215

16.

Kwitanties wegens de aflossing van een hypotheek van 10.000 gulden gevestigd op de heerlijkheid Tienhoven en op landerijen onder Everdingen en Hagestein.
1820-1822; 1 omslag

17.

Register van notariële afschriften van de koopcondities en de akte van veiling en toewijzing door François Cornelius Donker Curtius en Petronella Antonia Donker Curtius, echtgenote van Willem Nierstrasz., aan eerstgenoemde en andere kopers van de heerlijkheid, het huis en bijbehorende landerijen. Met bijlagen.
1859; 1 deel en 2 stukken

 
1.

Pagina's 1-20

 
2.

Pagina's 21-40

 
3.

Pagina's 41-60

 
4.

Pagina's 61-88

 

Bestuur

 

Financiële zaken

18.

Akte van insinuatie gedaan aan de predikant van Hagestein inzake een obligatie van 320 gulden die deze heeft uitstaan ten laste van de inwoners van het land van Tienhoven.
1671; 1 stuk

 

Waterstaat

19.

Kwitanties wegens betaalde polderlasten van Tienhoven.
1829; 3 stukken

 

Beheer van heerlijkheid en gronden

 

Het huis van Tienhoven

20.

Huurakte van het huis en hofstede van Tienhoven en 16 morgen land door Pieter Cornelissen Royen.
29 nov. 1671; 1 stuk

 

Landerijen

 

Tienhoven

21.

Akte van belening door Hendrik van Brederode, heer van Vianen, van Geertruydt, weduwe van Johan Meuss., met een jaarrente van 24 gulden gevestigd op zes morgen land in de heerlijkheid Tienhoven, na opdracht door Otto Pieck, heer van Tienhoven.
1563; 1 charter

22.

Koopcontract tussen Agnietgen Aeriaens dochter en jonker Balthasar van der Vecht van een morgen land op Tienhoven, belend boven de erfgenamen van Dirck Pieck, heer van Tienhoven, strekkende van de Outenase weg tot aan het land van Jan Stevensz..
1599; 1 stuk

23.

Akte van verkoop door Johan Alertsz., voogd van de nagelaten kinderen van zijn broer Antonis Alertsz. te Culemborg, aan joker Balthasar van der Vecht van twee morgen land in de heerlijheid Tienhoven.
1600; 1 stuk

24.

Akte van transport door Henrick Lenertss. aan Cornelis Dirricxs, schout van Tienhoven, ten behoeve van Philibert van Tuijll van Serooskercke, heer van Tienhoven, van twee morgen land op Tienhoven.
1627; 1 charter

25.

Akte van hypotheek groot 5000 gulden op zes morgen land op Outena in Tienhoven ten behoeve van Pieter de Blancheteste te Utrecht ten laste van René van Tuijll van Serooskercke, heer van Tienhoven.
1648; 1 charter

26.

Kwitantie voor Gijsbert van Goor wegens betaalde hofrechten en heergewaden van zes morgen land en twee morgen land onder Tienhoven, leenroerig aan de heer van Vianen.
1671; 1 stuk

27.

Akte van belening door Simon Hendrik van der Lippe, heer van Vianen, van Judith Pieters van Royen, met vier land in de polder Outena in het gerecht van Tienhoven na de dood van haar broer Teunis Pieters van Royen.
1695; 1 charter

28.

Kwitantie voor Maria Teunisdochter van Tienhoven wegens betaalde hofrechten en heergewaden van vier morgen land in het gerecht van Tienhoven, leenroerig aan de heer van Vianen.
1723; 1 stuk

29.

Koopcondities van vier morgen land op Tienhoven, leenroerig aan de heer van Vianen.
1758; 1 stuk N.B. Eigentijds afschrift

30.

Akte van transport door Gijsbert Carell Walbeek aan Maria Anna van Gaasbeek, vrijvrouwe van Tienhoven, van tien morgen land in Tienhoven, waarvan vijf leenroerig aan de graaf van Culemborg.
1753; 1 charter

31.

Akte van transport door Dominicus Namna Renand aan Willem Boudewijn Donker Curtius van negen percelen land te Tienhoven, tesamen groot 12 morgen 400 roeden, met bijlagen.
1820; 3 stukken

32.

Akte van transport door de minderjarige kinderen van wijlen Jacobus Lambo en Jenneke de Weerdt aan Dominicus Namna Renand van een huis, achterhuis, schuur en berg met zeven percelen land, samen groot 12 morgen, te Tienhoven.
1811; 1 katern

33.

Akte van transport door Willem Harmans en Arien van Alem en diens vrouw Elisabeth Milders aan Dominicus Namna Renand van twee percelen land te Tienhoven, samen groot 41⁄2 morgen.
1811; 1 katern

34.

Ingekomen brief bij Willem Boudewijn Donker Curtius van J.W. Rooseboom te Vianen inzake de verpachting van de hooilanden op Tienhoven voor 1859.
1857; 1 stuk

 

Everdingen

35.

Akte van transport door Willem Anthonisz. van Meteren aan Jodocus van Gaesbeeck, vrijheer van Tienhoven, van een morgen land in het gerecht van Everdingen, Met kwitantie wegens betaling van transportlasten.
1700; 1 charter en 1 stuk

36.

Stukken betreffende de verkoop door Dirk van Weerden aan Pieter Walbeeck van twee morgen land, genaamd de Heul, in de polder Gouwenes onder Everdingen, 1796, met retroakte.
1787; 3 stukken en 1 charter

 

Hagestein

37.

Akte van transport door Teunis Aartse Werckhoven als gemachtigde van zijn vader Aart Cornelis aan Pieter Walbeeck van twee morgen land in de polder Gouwenes onder Hagestein. met bijlagen 1748-1749.
1748; 1 omslag 1 charter

38.

Akte van transport door Peter van Arnhem en zijn vrouw Johanna van Sterkenburg aan Willem Boudewijn Donker Curtius van het huis Bovenstein te Hagestein,
1824; 1 katern

39.

Catalogus van de openbare verkoping van het huis Bovenstein en ruim 80 ha grond, gelegen onder de gemeenten Hagestein en Everdingen, Gedrukt. 1 deeltje
1884

 

Vierhoeven

40.

Akte van hypotheek van 150 gulden op 1 morgen land op Outena in Vierhoeven ten bate van Herbert en Hendrick Reyersen, ten laste van Lenart Willems te Everdingen,
1659; 1 charter N.B. In dorso kwitantie van aflossing, 1664

41.

Akte van transport door de voogden van Jodocus Kloekhoff aan Pieter Walbeek van een morgen weiland in Vierhoeven onder Everdingen, met bijlage.
1746; 1 charter en 1 stuk

 

Zijderveld

42.

Akte van transport door Dirck Jansen van Rossum aan Johanna van Goor, weduwe van Jodocus van Gaesbeek, van tweemaal een morgen land op Overzijderveld, met koopcondities.
1707; 1 charter en 1 stuk

43.

Akte van transport door Johanna Elisabeth Kloekhoff aan Pieter Walbeek van een griend van 11⁄2 morgen aan de Diefdijk en een weiland van 1 morgen op Overzijderveld.
1746; 1 charter

44.

Uittreksel uit de transportregisters van de gerechten van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen met akten van transport van landerijen op Overzijderveld (1685-1791).
1797; 1 katern

 

Uitoefening van heerlijke rechten

45.

Stukken betreffende het jachtrecht van Tienhoven.
1890; 1 omslag

 

Archief

46.

Inventaris van het archief van de heerlijkheid van Tienhoven 1409-1657.
ca. 1660; 1 katern

 
1.

Pagina's 1-20

 
2.

Pagina's 21-79

47.

Ingekomen brieven bij H.J. Doude van Troostwijk van J.W. Verburgt, gemeentearchivaris van Leiden inzake uitlening van stukken uit het archief.
1924; 2 stukken

 

Personalia

48.

Uittreksel uit de akte van voorwaarden tot scheiding van tafel en bed tussen Willem Nierstasz van Tienhoven en Petronella Antonia Donker Curtius, Met rekening courant van de notaris inzake de verrekening, 1885.
1883; 1 katern en 1 stuk

 

Kaarten

49.

Kadastrale kaarten van de heerlijkheid Tienhoven, gemeente Everdingen, sectie B.
19e eeuw; 1 stuk

50.

Kadastrale kaart van landerijen onder Tienhoven, gemeente Everdingen, sectie B, blad 1.
1858; 1 stuk

51.

Kadastrale kaart van landerijen onder Everdingen, gemeente Everdingen, sectie C, blad 2.
1858; 1 stuk

52.

Kadastrale kaart van landerijen onder Zijderveld, gemeente Everdingen, sectie C, blad 2.
1858; 1 stuk

53.

Kadastrale kaart van landerijen in de polder Gouwenes, gemeente Hagestein, sectie B, blad 1.
1858; 1 stuk

 

Stukken die toevallig in het archief berusten

54.

Akte van transport door Jan Lenertss. te Culemborch, man en voogd van Maijken Jan Willem Crols dochter, aan Maria Baers, weduwe van Gobel Janss. de Weert, van twee morgen land in de polder Parijs.
1632; 1 charter

55.

Akte van transport door jkvr. Anna de Renesse van Elderen, vrijvrouwe van Assendelft, aan Jakob Cromhout, vam een huis, schuur en 15 morgen 68 Rijnlandse roeden land in Loenen Statengerecht.
1666; 1 charter

56.

Akte van transport door jkvr. Anna de Renesse van Elderen, vrijvrouwe van Assendelft, aan Jacob Cromhout van een bruikweer land, genaamd de Cromme Hoffsteede, groot 12 morgen 219 Rijnlandse roeden en twee rijswaarden in Loenen Staten-gerecht.
1666; 1 charter

57.

Akte van transport door Anthonij van Lynden, heer van Loenen, patroon van de kerk te Loenen, aan Jacob Poppen van 14 hont kerkland in de polder Breukelerwaard.
1676; 1 charter

 

Stukken betreffende de heerlijke Tienhoven bij Ameide

58.

Aantekeningen over de heerlijkheden Ameide en Tienhoven, met afschriften van stukken betreffende de verkoop door de Staten van Holland van de heerlijkheden Ameide, Tienhoven, Heikop, Boeikop, Lexmond, Achthoven, Lakerveld en Meerkerk en van het huis Herlaar in het jaar 1729.
19e eeuw; 3 stukken

59.

Koopcondities van de heerlijkheid Tienhoven bij Ameide en notarieel afschrift van akte van toewijzing aan Willem Nierstrasz.
1865; 2 katerns

60.

Akte van schenking door Lammert Cornelis Koster, Cornelis Boudewijn Nierstrasz en Catharina Maria Adriana Nierstrasz, erfgenamen van Petronella Antonia Donker Curtius, weduwe van Wilem Nierstrasz, aam Hendrik Jacob Doude van Troostwijk van de heerlijkheid Tienhoven bij Ameide.
1921; 1 katern N.B. Notarieel afschrift

61.

Stukken betreffende de verpachting van de tienden en het jachtrecht van de heerlijkheid Tienhoven bij Ameide.
1882-1905; 1 omslag

62.

Stukken betreffende de afkoop van het jachtrecht verbonden aan de heerlijkheid Tienhoven bij Ameide door de staat der Nederlanden.
1920-1935; 1 omslag

 
1.

Pagina's 1-20

 
2.

Pagina's 21-40

 
3.

Pagina's 41-60

 
4.

Pagina's 61-86

63.

Ingekomen brieven van de kerkeraad van de hervormde gemeente van Ameide inzake het collatierecht.
1920-1921; 2 stukken

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.