Hieronder een overzicht van de bibliotheek.

1.

Hagestein: ontginning en mislukte stedestichting. Een poging tot reconstructie van de ontginningsgeschiedenis en het mislukken van de stedestichting
Acqoy, Rolf van (Utrecht;1981)

scriptie RU

2.

Adresboek Vianen
(ca. 1978)

3.

Alledaagse dingen. Tijdschrift over volkscultuur in Nederland
(dec. 1991) 2 ex.

Nulnummer

4.

Adresboek Vianen
(1970)

5.
 

Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc.
Andriessen, W.F. (Purmerend;1933)

11.

100-jarige geschiedenis van het kerkgebouw van de Rooms-Katholieke Parochie van Vianen a/d Lek 1879-1979
Baars, F.J.Th. (Vianen;1979) 2 ex.

12.

Het oude land van Brederode. Vianen, Lexmond, Ameide, Tienhoven, Meerkerk
Baardman, C. e.a. (red.) (Den Haag;z.j.) 2 ex.

13.

Studien en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren uit vroegere opstellen bijeenverzameld, herzien en vermeerderd. Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandsche vrijheidsoorlog
Bakhuizen van de Brink, R.C. (Amsterdam;1863)

Inhoud:
1: De Adel
87: Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566 en 1567
237: Nicolaas de Hamme
255: Jacob van Wesenbeke, de publicist van den Nederlandschen opstand
283: Andries Bourlette. (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den Vrijheidsoorlog)
494: Eerste vergadering der Staten van Holland, 19 juli 1572
551: "De confessie van den moordenaar"

14.

Leerdam in de Gouden Eeuw
Berg, R. v.d. (Ameide;z.j.)

999.
 

Kwade mensen. Toverij in Nederland.
Blécourt, Willem de, en Marijke Gijswijt-Hofstra, (1986) [Volkskundig Bulletin, 12,1]

N.B. In nr. 269

15.

Historia et Genealogia Brederodium; Illustrissimae gentis Hollandiae. P. Cornelissonij Bockenbergij Goudani
Bockenberg, P. Corneliss. (Lugduni Batavorum, Ex officina Ioannis Paetsij;1587)

16.

Reformatie en Nadere Reformatie in Alblasserwaard en Vijfherenlanden
Brienen, T. en C.A. Tukker (Kampen;1984)

17.

Het Utrechtse zilversmedengeslacht Van Vianen.
Brinkhuis, G. [Overdruk uit: Jaarboek Oud Utrecht 1974, 198-214.]

18.

De Doorluchticheyt van Brederode uyt den Graeflijcke Huyse van Hollandt
[Broeck, P. van den] (gedruckt door Isaac de la Tombe;Amsteldam;1657)

19.

Vianen in tekst en beeld. Samengesteld door Jean Brüll
Brüll, Jean (Vianen;1984)

20.

Walsland A57. Een onderzoek naar een aantal aspecten rond de toepassing van artikel 25 van de Lager Onderwijswet 1920 op de openbare lagere school te Vianen
Brouwer, IJmert L.C.A. (Vianen;1990)

typoscript

21.

Genealogie der Heren Brederode
Dek, A.W.E. (1959) [Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, XIII, 105-146 en XXII (1968) 237-243 ]

Fotokopie

22.

Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen; een institutioneel-geografische studie
Dekker, C. (Zutphen;1983) [Stichtse Historische Reeks, nr. 9 ]

23.

Het archief van het huis te Jaarsveld
Diemont, M.C.G. (s-Gravenhage;1937)

typoscript; Met een inleiding door D.P.M. Graswinckel

24.

De Hervormde Kerk van Lexmond
Dieren, J. van en G. Janssen (z.pl.;1980)

Uitgegeven ter gelegenheid van de aktie ten bate van de restauratie van het kerkorgel in augustus 1980

25.

Alle wegen vrij. Over tollen en wegen bij Jutphaas en Vreeswijk
Dommerholt, J. (Historische Kring Nieuwegein;Nieuwegein;1992)

26.

Kurfürstin Amalia von der Pfalz und ihre Kirche zu Alpen 1604-2004
Daebel, Joachim (Regensburg;2004)

27.

Doopboek N.H. gemeente 1664-1716, 1739-1811
(Vianen;1804)

31.

Detmold, eine wunderschöne Stadt
Ebert, Arnold (Detmold;1987)

32.

Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten
Eck, G.M. van (Zaltbommel;1977)

33.

Bronkhorst. Korte historie van stad en heerlijkheid
Ebbenhorst Tengbergen, E.J. van (Zutphen;1967)

34.

De grafzerken van Vianen
Eldering-Niemeijer, W. (Uitgave Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht';1960)

35.

Amalia von Neuenahr-Alpen 1539-1602,
Daebel, Joachim (2002)

Rede zum 400. Todestag und Dokumentation der Gedenkfeier vom 20 April 2002

51.

Gezangen voor het Jubelfeest der Hervorming in het jaar 1817
(bij A.H. Labaar;Vianen;1817)

52.

De Diefdijklinie.
Gilles, J.A.A. (1949/50) [Overdruk uit: Waterbouwkundig Tijdschrift, uitgegeven door OTAR, XXXIV nrs. 7-8.]

53.

De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis.
Greup, G.M. (Amsterdam;1952)

In opdracht van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Amsterdam uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe Amsterdam-Rijnkanaal

54.

De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en Spijk
Groningen, Catharina L. van (Den Haag;1989)

De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Zuid-Holland

55.

Twee eeuwen hofje van Aerden
Groot, B.J. de (samensteller) (Leerdam;1977)

56.

The Everdingen bi der kercken. Enkele grepen uit het verleden van katholiek Everdingen
Gun, Anton van der (Everdingen;1975)

Uitgave ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de H.H. Petrus en Paulusparochie te Everdingen Juni 1975

57.

Levensbericht van Ds. L. Schouten Hz.
Gunning J.Hz., J.H. (Utrecht;1905) [Overdruk uit: Ter gedachtenis. Drie Leerredenen van Ds. L. Schouten Hz. ]

58.

Wijkplaats voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16e tot eind 18e eeuw
Gijswijt-Hofstra, Marijke (z.pl.;1984)

59.

Beleef Vianen in 3D. Fascinerende stereofoto’s uit heden en verleden.
Wijs, Hugo de & Job van de Groep (2010)

de Blikwisseling

60.

De windmolens en het motergemaal van de polder Achthoven.
Zijderveld, Walter van (2011) [Lek en Huibert Kroniek Nr 3]

61.

Hendrick, graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd. Wederwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer
Hall, M.C. van (Amsterdam;1845)

62.

Hand-vesten, Privilegien, Keuren en Reglementen, aangaande den Alblasserwaard. Vermeerderd met verscheiden Resolutien, Contracten en andere zaaken, den voorsz: Waard Concernerende, Zo voor- als na den Jaare 1720 geformeerd
(Gedrukt bij Teunis Horneer;Gorinchem;1765)

63.

Het stadhuis van Vianen
Harinck-Quak, M. (1989) [in: Miele-Memo, X blz 7-8]

64.

Een vlugtige blik op het oude en hedendaagsche Vianen
Harn, W.J. Van, oud hoofdcommies bij het ministerie van financien (Schoonhoven;1851)

65.

Dokumente ostwestfälisch-lippischer Geschichte aus dem Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Detmold; Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen. Reihe C: Quellen und Forschungen, Bd 19.
Helmert-Corvey, Theodor (Detmold;1984)

Hierin o.a. afbeeldingen van Kroniek van de Heren van Brederode, 16e eeuw (Nr.4) en Kaart van de Lek bij Ameide, 17e eeuw.

66.

Hoe Amsterdam de ambachtsheerlijkheden Amstelveen, Sloten en Sloterdijk verwierf
Herder, T. den (1949) [in: Ons Amsterdam. Gellustreerd maandblad gewijd aan de hoofdstad des lands, I ]

67.

Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen
Heijden, L.J. v.d. (z.pl., ;z.j.)

68.

Marcelis Keldermans, Mr. van den wercken van de starckte Vredenborch t'Utrecht en boumeester der vesteijcheden van de sterckten in Gelderland (ca. 1500?-1557)
Hoekstra, T.J. (Zutphen;1981) [overdruk uit: Liber castellorum. 40 Variaties op het thema kasteel ]

69.

Een tweetal inventarissen uit de Nalatenschap der Heeren van Brederode.
Hofman, J.H. (1886) [Overdruk uit: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 3e reeks ]

70.

De inboedel der heeren van Brederode op 't slot Batestein bij Vianen in de 17e eeuw.
Hofman, J.H. (1888) [Overdruk uit: Dietsche Waranda, ]

71.

Wij heeren van Noordeloos
Horden, Arie (Alphen a/d Rijn;1973) 2 ex.

72.

Recht en slecht in het land van Brederode
Horden Jz., P. (z.pl., ;z.j.) 2 ex.

73.

Een kleine geschiedenis van het Land van Vianen
Horden Jz., P. (z.pl.;1953)

74.

The Vianen skull: Téviec man in Holland?
Huizinga, J. (1958)

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschapen, proceedings,

75.

Vianen en de Duitse betrekkingen
Heniger, J. (1990) [in: Miele-Memo, XII nr. 3, blz. 6-8] 3 ex.

76.

De waterstaatkundige werken van Jan Blanken (1755-1838) in Vianen en omgeving
Harinck-Quack, M. (1990) [in: Miele-Memo, XII Nr. 2, blz. 6-7]

77.

D'n Hofstee in Waard en Landen
red. Jan-Arie Bogert e.a. (Langerak;1990)

Verhalen in de Streektaal (gesproken in de Alblasserwaard/Vijheerenlanden)

78.

De poorten van Vianen
Heniger, J. (1991) [in: Miele-Memo, XIII nr. 1, blz. 9-12]

79.

Drie eeuwen. De kroniek van een Nederlandse familie
Hall, M.C. van (Amsterdam;1961)

80.

Register van r.k. families gereconstrueerd aan de hand van de r.k. doop-, trouw- en begraafboeken Vianen 1653-1811
Horst-Harkema, W.H. van der, e.a., eds. (Uitgave Historische Vereniging 'Het Land van Brederode' ;Vianen;1992) 2 ex.

82.

Inventaris van het oude archief van het hoogheemraadschap De Vijf-Heerenlanden, loopende tot Maart 1857
Hingman, J.H. (z.pl.;1875)

83.

Het Nolting-orgel te Vianen
Harst, J.J. van der (Uitgave r.k. parochie Maria Ten Hemelopneming Vianen;1994)

88.

Inventaris van de bescheiden van de Heeren Van Brederode en latere bezitters van de heerlijkheid Vianen, berustende in het Fürstliches Haus- und Landes- Archiv te Detmold.
(1909) [Overdruk uit: Verslagen Rijks Oude Archieven, ] 2 ex.

91.

Honderd jaar ijsplezier. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Alblasserdamse IJsclub A.Y.C. in samenwerking met de Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Samengesteld door Jager, J. de, W.G. Broere en E.M. Horden (Alblasserdam;1984)

92.

Nabeschouwing van een expositie
Janssen, J.J. (1966) [in: Kleio, VII blz. 27-29]

93.

Johan de Wit amuseert zich. Tijd en omgeving van het gebeurde
(sep 1888)

Samengesteld naar gegevens van Jhr. C.A. van Sypestein, in sept. 1888 in beperkte kring gepubliceerd (Brochure voor verzekeringsagenten).

94.

Inter Leccam et Ligniam. Een historisch-geografisch onderzoek naar middeleeuwse uitwateringsstructuren in de Vijfherenlanden (tot de introductie van de windwatermolens in 1460)
Jong, Ruud de (Zoetermeer;1989)

getypt;

95.

De molens van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Van maalwerktuigen tot cultuurmonumenten
Janik, B.E. en H.J. van Rees (red.) (Hardinxveld-Giessendam;1993)

96.

Tussen Lek en Linge. Mens en natuur in de Vijfheerenlanden. 25 Jaar Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden
Jonkers, D.A., red. (Weert;1991)

96a.

Schimpen en schelden. Eer en belediging in Nederland, ca. 1600 - ca. 1850.
Keunen, Annemieke, en Herman Roodenburg, (1992) [Volkskundig Bulletin 18,2.]

In nr. 269

97.

Van Vianen tot Gorinchem. Bruggen over het Merwedekanaal
Jong, H. de en N.G.M. Muyen, onder redactie van B.H. Coelman (Utrecht;1998)

98.

Gemeente Vianen. Verrassend historisch en bijzonder monumentaal
(Vianen;2008)

Publicatie gemeente Vianen

100.

Culemborgs ‘glas’, de gebrandschilderde ramen van het stadhuis van Culemborg
Kessel, Th.J. van (z.pl., ;z.j.)

101.

Miele, er is geen betere 'plaats'
Koenhein, A.C.N. (1988) [in: Miele-Memo, X blz. 10-11] 2 ex.

102.

De Beneden-Linge en hare uitwatering. Geschiedkundig overzicht
Kolff, M. (Tiel;1924)

103.

Kort Recueil, van eenige stucken ende bewijsen, dienende tot beweeringe van het regt van de vreydom van de Honderste ende Tweehonderste Penningen over Holland geconsenteerd, waer van de Heerlijckheyd van Vianen ende het Platte Land daer onder behoorende jouisseeren
(z.pl., ;z.j.)

104.

Aspecten van de Nederlandse samenleving tussen 1813 en 1848. Een literatuur en archiefstudie
Korte, Gerard de (Utrecht;1977)

scriptie RU

105.

De politiek-juridische elite van Vianen in de achttiende eeuw, 1725-1795
Krijnen, L.G. (Utrecht;1985)

scriptie RU

106.

100 Jaar Merwedekanaal
Koenhein, J.A.M. (1991) [in: Miele-Memo, XIII No. 2, blz. 8-9] 2 ex.

107.

Vianen, kruispunt van wegen
Koenhein, J.A.M. (1990) [in: Miele-Memo, XII Nr. 1, blz. 4-5]

108.

De kerk van Herlulf als middelpunt van het oude dorp Houten
Keijzer, L.M.J. de (Houten;1995)

Historische reeks Kromme-Rijngebied, 3

109.

Repertorium op de lenen van Gaasbeek
J.C. Kort (Hilversum;2001)

Historische reeks Kromme-Rijngebied, 6

110.

Alblasserwaard en Vijheerenlanden. Ontdekken, zien en beleven
Kerkwijk, P.A. (Ameide;1976)

111.

Inventaris van het geschut enz. op de huize Vianen, 1567. Vervolg.
Laboranter (=?) (1872) [Overdruk uit: De Navorscher, XXIII ]

112.

Inventaris van hetgeen op Batestein werd aangetroffen, opnieuw beschreven, 1556.
Laboranter (=?) (1873) [Overdruk uit: De Navorscher, XXIII ]

Onvolledig

113.

De herbouw der Maria-Hemelvaartkerk te Vianen na een brand in 1540
Labouchere, G.C. (1938/39) [in: Oudheidkundig Jaarboek. Vierde serie van het bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, VII 1-4.]

114.

Van bleekveld tot wasmachine
Leeuwenberg, H.L.Ph. (1988) [in: Miele-Memo, X No. 3, blz. 6-7]

115.

De Nederlands Hervormde kerk te Vianen
Leeuwenberg-Steegh, V.F.C. (1989) [in: Miele-Memo, XI No. 1, blz. 5] 2 ex.

116.

De O.L. Vrouwe-Hemelvaart te Vianen. Een vroege hallekerk van Alfred Tepe
Looyenga, A.J. (1986) [in: De Sluitsteen. Bulletin van het Cuypers Genootschap, II blz 27-31]

117.

Watertoren te Vianen. Met afbeelding
Lugten, C.M. en M.J. Muller (1910-04-16 00:00:00) [Overdruk uit: De Ingenieur. Orgaan van het Kon. Inst. van Ingenieurs en van de Vereeniging van Deltsche Ingenieurs, ]

118.

Vianen literair
Leeuwenberg-Steegh, V.F.C. (1990) [in: Miele-Memo, XII Nr. 4, blz. 6-7]

119.

Vingerhoeden en naairingen uit de Amsterdamse bodem. Productietechnieken vanaf de Late Middeleeuwen
Langedijk, Catherine A. en Herman F. Boon (Amsterdam;1999)

A.W.N.-reeks No. 2

120.

Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, XL
(1985)

Hierin uitgegeven Repertorium op de lenen van de Heren van Vianen, 1292 - 1666

121.

Aanspraak, bij gelegenheid en het uitdeelen der eereblijken, bestaande in eene zilveren medaille, boekgeschenk en getuigschrift, aan Pieter Oskam, zoon van den landbouwer Jan Oskam te Lopik, gedaan door den eersten voorzitter J.H. op den Hooff, in de Walsche Kerk te Vianen den 30 van Oogstmaand 1813
Mecima, E.J. (z.pl., ;z.j.)

Redevoering gehouden bij het tweede Verjaarsfeest van het Viaansch Departement de Maatschappij tot nut van 't algemeen, door E.J. Mecima, eersten secretaris bij hetzelve Departement; en Gedrukt voor de leden

122.

Den eersten April 1840. Bij de plegtige inwijding der nieuw aangelegde schipbrug over de rivier de Lek, tusschen Vreeswijk en Vianen.
Mecima, E.I. (1840) [In: N. van der Monde, Tijdschrift voor Geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, VI 214-217.]

Fotokopie.

123.

Kasteel Batestein te Vianen. Aspecten uit de historie van het kasteel en zijn bewoners.
Meyere, J.A.L. de en J.J.M. Ruijter (Alphen a/d Rijn;1981)

124.

De Lekpoort te Vianen. Aspecten uit de historie van een stadje aan de Lek.
Meyere, J.A.L. de en J.J.M. Ruijter (Alphen a/d Rijn;1982)

125.

In en uit het stadhuis van Vianen
Meyere, J.A.L. de en J.M.M. Ruijter (Vianen;1984)

126.

Jan Blanken, Vianen en de Vijfheerenlanden
Meyere, Jos de (Uitgave van de Stichting Stedelijk Museum Vianen ;Vianen;1988) 2 ex.

127.

Vianen, de aloude zetel der Heeren van Brederode
Moorrees, F.D.J. (z.pl.;1872)

Met "Het slot Batestein te Vianen in 1607", lithografie door Emrik en Binger.

128.

Aan de oevers van Lek en Linge, Historische schetsen
Moorrees, F.D.J., Predikant te Vianen (Schoonhoven;1883) 2 ex.

Inhoud van de hoofdstukken:
1: Vianen, de aloude zetel der Heeren van Brederode
2: Brederode en Vianen
3: De Fransche Kerk te Vianen
4: Iets over Ameliastein in het land van Vianen
5:Jonker Frans van Brederode
6: Het Graafschap Culemborg
7: De baronnie van Asperen

129.

De graftombe van Brederode te Vianen aan de lek.
Moorrees, F.D.J. (Haarlem;1885) [Overdruk uit: Eigen Haard ] 2 ex.

130.

Toespraak bij de Wilhelmina-Linde gehouden in de open lucht 13 September 1898, bij gelegenheid van de Volksfeesten te Vianen
Moorrees, F.D.J. (z.pl.;1898)

131.

De vrede van Munster herdacht op Zondag 30 Januari 1898. Leerrede uitgesproken te Vianen door F.D.J. Moorrees, predikant bij de Hervormde Gemeente
Moorrees, F.D.J. (Vianen ;1898)

Uitgegeven ten voordeele van de bouwvallige kerk der Hervormde Gemeente te Langerak bez. de Lek.

132.

De watersnood van 1820.
Moorrees, F.D.J. (1898) [Overdruk uit: De Tijdspiegel]

133.

De Koning van Holland in den watersnood van 1809.
Moorrees, F.D.J. (1901) [Overdruk uit: De Tijdspiegel]

134.

Statuta et Consuetudines Diocesos Vianensis et Ameydensis tam in civilibus quam criminalibus causis. Legibus, Rationibus, Decisionibus, munita ac illustrata. Ut et eorum a jure communi divortia passim ostensa
Muelen, Joannes Andreas van der (Trajecti ad Rhenum;1684)

Opera et labora Joannis Andreae van der Muelen, J.C. Ultraject. Aggeris Vianensis praefecti, ac illius Diocecesos (sic!) Camerae Senatoris

135.

Vrijstad Vianen
Meyere, J.A.L. de (Alphen a/d Rijn;1987)

136.

De N.H. kerk te Vianen. Van kapel tot mausoleum der Brederodes
Meyere, J.A.L. de (Alphen a/d Rijn;1990)

137.

De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw
Mandemakers, Kees & Onno Boonstra (red.) (Assen;1995)

138.

Van Latijnse school tot Cals College. 400 Jaar onderwijs in IJsselstein
Maas, ing. J.J.M., drs. A.E.M. Jonker en dr. M.A.J.M. Matthijssen ( Stadsmuseum IJsselstein;1985) 2 ex.

Hollandsche IJssel Reeks

141.

Vianen vroeger en nu
N[auta], A. (1965) [in: Skeane banen. Maandblad voor het personeel van de Coop. condensfabriek 'Friesland', VIII nr. 11.]

142.

Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw
Nierop, H.F.K. van (Amsterdam;1990)

2e gew. druk;

151.

Fragmenten uit het 'Oorlogsdagboek' houdende aantekeningen over gebeurtenissen en voorvallen in en rondom Vianen gedurende de Tweede Wereldoorlog
Otten, J.A.W. (1981)

getypt

152.

Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd
Oudsten, Jan den, Henk van der Vliet en Paul Will (Zaltbommel;1992)

153.

Oog in oog met de streek
(Uitgave van De Gecombineerde Leerdam ;z.j.)

154.

De Lekbrug bij Vianen
Oorschot, Leo (1993) [in: Miele-Memo, XV Nr. 2, blz. 14-15]

155.

De Lekbrug bij Vianen
[Oorschot, Leo] (1993) [in: Miele-Memo, XV Nr. 3, blz. 5]

156.

Das Alpener Grafenhaus in der Reformationszeit
Okken, Friedhelm (Selbstverlag Alpen;1994)

160.

Weerstandsonderzoek naar het Lusthuis Ameliastein te Vianen
Perk, Frank (Amsterdam;1991)

R.A.A.P. Notitie 32)

161.

Atlas van het Stichts-Hollands grensgebied in de 19e eeuw
Peters, L.A.M. (Woerden;1979)

Stichts-Hollandse Bijdragen, nr. 16

162.

De Physique Existentie dezes Landes. Jan Blanken, inspecteur-generaal van de waterstaat (1755-1838)
(Beetsterzwaag;1987)

Essaybundel/catalogus verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam van 14 februari t/m 3 mei 1987

163.

Woerden 600 jaar stad
Plomp, Nico (Woerden;1972)

Stichts-Hollandse Bijdragen, nr. 13 / Hollandse Studiën, nr. 4.

164.

Poincten ende Articulen, Dienede tot ontlastinge van den Leckendijck bovendams/ beraemt By de Heeren Dijckgraaf ende Heemraden van den selven Leckendijck. Geapprobeert by de Ed: Mog: Heeren Staten 's Lands van Utrecht
(Utrecht;1711)

Gedruckt by Jacobus van Paddenburg

165.

De heerlijkheid en stad van Hagestein.
Pols, M.S. (1898) [Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, III 295-321]

166.

De Prins der geïllustreerde Bladen
(7 en 14 juli 1917)

met foto's van Vianen en enkele portretten van leden van het geslacht Van Brederode op het stadhuis te Vianen.

167.

Voorafgaande Proclamatie. De representant der Fransche natie dirigeerde derzelver Noordelyke zee en land machten; aan alle oprechte Bataafse patriotten
(z.pl.;1794)

Proclamation preliminaire. Le Representant du peuple français près l'armée du Nord; a tous les vrais patriotes Bataves.

168.

Gesloopt maar niet vergeten, aandacht voor het archeologische onderzoek dat door de Stichting Kasteeltuin Culemborg (SKC) is gedaan op het terrein van het voormalige kasteel.
(een uitgave van ‘Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden’;2009) [Culemborgse voetnoten, 2009 nr 40]

169.

Hoe in het jaar 1720 een Graafschap is verkocht
Sillevis, Leendert (een uitgave van ‘Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden’;2013) [Culemborgse voetnoten, 2013, nr 48]

171.

Reglement voor het bestuur der stad en schoutampte van Vianen
Met een inleiding door J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter (Vianen;1984)

172.

De restauratie grafmonument Jan Blanken Vianen 1988
(Uitgegeven door de Stichting herstel grafmonument Jan Blanken, ;1987)

173.

Inventaris van het archief van de Hervormde gemeente Vianen, 1663-1974
Riet, A. van 't (Den Haag;1984)

174.

Lekzang. Ten voordeele der noodlijdenden door overstrooming en dijkbreuk
Rooseboom, W. (Vianen;1855)

175.

Ruïne van Brederode Santpoort. Bouwhistorische documentatie en waardebepaling.
(1988)

Deel 1: tekst. Deel 2: afbeeldingen. Uitgave Rijksgebouwendienst

176.

De Apenluiders. Eene legende van de stad IJselstein. Luimig dichtstuk opgedragen aan mijne stadgenooten
Roest, J. van der (Ijselstein;1990) [Anastatische herdruk als bijlage bij Nr. 55 van Historische Kring IJsselstein]

tweede druk; 1890;

177.

600 Jaar stad in het land van Buren
Rijnberk, R.N. van (Buren;1995)

178.
 

Herinneringen
Rij, Bas van (uitg. in eigen beheer;z.pl. ;z.j.)

179.
 

IJsclub “Rijn en Lek” 1895-1991. IJsfeesten in Vreeswijk.
Remie, Ben (Uitgave Stichting Oudheidskamer Vreeswijk ;Vreeswijk;2006)

180.

De Lekpoort te Vianen. Aspecten uit de historie van het pand en zijn bewoners.
Ruijter, Ko, met medewerking van Jos de Meijere (z.pl.;1996)

181.

Twee inventarissen van het huis Brederode.
Salverda de Grave, J.J. (1918) [Overdruk uit: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 39 ]

182.

Slotkapellen in Nederland
Schellart, A.S.J.M. (Muiderberg;1984)

183.

Hendrik van Brederode te Amsterdam in 1567. Geschiedkundig overzigt uit echte bronnen geput en met authentieke bewijzen gestaafd
door P. Scheltema, Phil. Theor. Mag., Hum. Doctor, Lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Amsterdam;1846)

184.

Geboorte-groet aen den Edelen en groot-achtbaren Heer, Jacob Cats, ridder, out-Raet-Pensionaris van Hollant, &c. op zijn Edts. acht-en-zeventighste verjaring, den 10 november 1655, in bywesen van zijn kinderen, aen yder van welke Hy al sijn Wercken in een boeck vereert, op Sorgvliet
Schipper, I(an) I(acobsz.)

In plano.

185.

Statistieke opgave en beschrijving van den Alblasserwaard en de Vijf Heeren Landen. Proeve eener beantwoording der 104e vraag van het Bataafse Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam
Scholten Hz., J.A. (z.pl., ;z.j.) [113-184]

186.

Van Ridderhofstad tot Buitenplaats
Schut, J. en G.H.P. de Waard (Nieuwegein;1979)

187.

Schütte, Johan Heinrich, Chirurgische Dissertation über einiges überflüssige und schädliche in der Chirurgie (Altdorf, 1719); Von der Notwendigkeit und dem Nutzen der Anatomie in der Republik (Leipzig/Duisburg, 1726)
Dr. Franz Josef Schmidt (Hamm;1976)

übersetzt, kommentiert und herausgegeben als Manuskript (typoscript;)

188.

Ordonnantie op de Oeffeninge der Genees-kunde in de stad Vianen en de vryheid van dien. Met Genees- Staets- Regts-kundige aenteykeningen van Joan Henrik Schutte; Stads Doctor in de Medicyne aldaer, Die uyt sijn Latyn vertaeld sijn
Schutte, Joan Henrik (Utrecht;1723)

Hendrik Schouten, Boekverkoper over de Maertensbrug. En syn mede te bekomen tot Vianen by Dominikus Kingma, Boekverkoper.

189.

Van Sidewendervelt tot Zijderveld
Seinen, S.J. (Goudriaan;1973)

190.

Heelkundige ondervindingen ondernomen en beproevt, aangaande de Viaansche bron-well: door Hendrik van der Steegh, Stads Chirurgyn te Vianen. In 't Ligt gegeven
Steegh, Hendrik van der (by Nicolaas van Vucht, G.T. van Paddenburg en A. van Paddenburg;Utrecht;1753)

191.

Herkent u ze nog............de oude bijnamen
Steehouwer, Bep (Vianen;1976)

Verzameld door Bep Steehouwer

192.

Streekgenoten, 1
Schakel, Maarten W. (Hoornaar;1990)

193.

Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland
Straalen, Brord van, en Bas van Oyen, reds. (Velsen/Den Haag;1990)

194.

Jutphaas ... verleden tijd
Schut, J. e.a. (Historische Kring Nieuwegein;Nieuwegein;1983)

195.

’De laatste rit’ ... een historisch begin. Tienhoven aan de Lek
Swenger, Has en Wiwi (z. pl.;1993)

196.

Stichting Het Oude Mannenhuis en de Huisarmen.
(Vianen;1979-11-01 00:00:00)

Dossier van stukken betreffende de Stichting i.v.m. een voorstel gedaan in de gemeenteraad tot herziening van de verdeling van de jaarlijkse opbrengsten in 1971. Aangevulde en herziene uitgave,

197.

Vianen in de patriottentijd
Smit, H.J. (1987) [in: Jaarboek Oud-Utrecht, 189-221]

198.

De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Spierings, C.N. (Utrecht;1998)

Diss. RU Utrecht

199.

Het Elisabeth Weeshuis
Spaans, Nicole (Uitgave van ‘Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden’, ;2012) [Culemborgse voetnoten, 2012, nr 45]

200.

Struikelstenen in Culemborg
(Uitgave van ‘Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden’, ;2012) [Culemborgse voetnoten, 2012, nr 46]

201.

Verhalen en verkenningen 1888-1988. Een greep uit 100 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Vianen
Tadema, G. (Vianen;1988)

Samenstelling en redaktie G. Tadema

202.

Schoolkrant van de O.B.S. Prinses Wilhelmina te Lexmond. Extra editie. Aantekeningen over het openbaar onderwijs in verleden en heden
Ter Hennepe, G.H. (1988)

uitgave in fotokopie

203.

Geslachtboom van alle mannelyke nakomelingen uit het oud adelyk stamhuis der Heeren van Brederode, Rustende op echte Stukken, het getuignis der oude kronyken en latere Historien van ons Vaderland. Door Jacobus van den Toorn, Vermeerdert met eenige Byzonderheden, wegens den laatsten afstammeling, Jonker Hendrik van Brederode. Behoorende tot het Aanhangsel van de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar
Toorn, Jacobus van den (by A. van der Kroe en A. Capel;Amsterdam;1788)

204.

De kerk van Maria ten Hemelopneming te Vianen
Temminck Groll, C.L. (1957) [in: Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, 6e s., 10 blz 65-94]

205.

De Steenbakkers van Vianen
Tieman, Geert (Optima – Vianen;Vianen;2011)

211.

Excursie langs de werken uitgevoerd door Jan Blanken in het westelijk rivierengebied tussen Gorinchem en Vreeswijk
Ven, G.P. van de (1987)

Uitgave van het Rijksmuseum te Amsterdam t.g.v. de tentoonstelling ‘De Physique Existentie dezes Lands’,

212.

Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Pellekaan, Van Holst Pellekaan, Pellicaan, Pellikaan, meer in het bijzonder de geschiedenis voor 1700
Vink, A.K. (Bussum;1960)

213.

Land van polders en molens. De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Visser, H.A. (Ameide;1982)

214.

Oorspronck, Voortganck en Daeden der Doorluchtiger Heeren van Brederode, by een gestelt door Paulus Voet, Der Rechten Professor in de Acad. tot Utrecht, en Raets-persoon in de Kaemer van Iustitie 's Lants Vianen
Voet, Paulus (by Johannes van Waesberge;Utrecht;1656) 2 ex.

215.
 

De Vijfheerenlanden
(27 febr. 1890 en 21 nov. 1894.)

216.

Zeg nou zellef mins
Verhagen, P. (Langerak;1992)

217.

Het ijspaleis van Vianen
Ververs, M.J. (1993) [in: Miele-Memo, XV nr. 1, blz. 11-13]

218.

Veilingcatalogus Glerum Den Haag, nr. 23 (Chinees en Japans porselein). Blz. 18-22, met beschrijving en afbeelding van Imari wapenservies Van Buren/Van Brederode, 1702.
(Den Haag;13 nov. 1990)

219.

De Lekstreek. Een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied.
Vink, Teunis (Amsterdam;1926)

220.

Vianen in oude ansichten.
Verduin, G.A. (Zaltbommel;1975)

deel 2

221.

De Arkelse oorlog 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse.
M.J. Waale (Amsterdam;1989)

diss. RU Leiden

222.

Historie van het Verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567
Water, Jona Willem te (Middelburg;1779-1796)

I (2e dr; 1779), II-IV (1779-1796)

223.

Levens-berigt van Jona Willem te Water, te Leyden overleden den 19 October des Jaars 1822, door hem zelven vervaardigd en, op zijn' uitdrukkelijken last, bij Uitersten Wil, zonder eenige veranderingen en bijvoegselen, zelfs zonder Nadere Voorrede of Aanteekeningen van anderen, door deszelfs erfgenamen woordelijk gevolgd en in het licht gegeven
[Water, Jona Willem te] (z.pl., ;z.j.)

224.

Een vijf-en-twintig-jarig Waterschap.
(Waterschap) (7 en 10 nov. 1906) [Overdruk uit: Nieuwe Tielsche Courant. 12 blz.]

225.

Wederlegginge van twee Berigten tot nadeel van de Independentie van Vianen
(z.pl. ;z.j.)

226.

Den Vrolyke Tuchtheer (1729).
Weyerman, Jacob Campo (Amsterdam;1978)

Deel 1: tekst; deel 2: kommentaar door A.J. Hanou. Amsterdamse smaldelen, nr. 7

227.

Inventaris van de archieven van het hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden
Winsemius, J.D. ('s Gravenhage;1973)

2 dln.

228.

Verslag van Zijne Exellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, betreffen de Tentoonstelling van het Gulden Vlies in 1907 te Brugge gehouden
Wittert van Hoogland, E.B.F.F. (Uitgebracht door Jhr. Mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Adjunct-Commissaris-Generaal der Nederlandsche Regeering ;'s Gravenhage;1908)

229.

Ambachten, beroepen en andere bedrijvigheden in Ameide en Tienhoven in de dertiger jaren
Wit, Aart de, en Paul Will (Uitgave Historische Vereniging Ameide en Tienhoven ;Ameide;1993)

230.

Wandelen door Lekkerkerk in 1840
(1990)

typoscript

231.

De haven van Lexmond
Zijderveld, W. van (z.pl.;1981)

232.

Honderd jaar Koninginnensluis in beeld
Zwamborn, Tine, red. (Uitgegeven door de Oudheidskamer Vreeswijk;Nieuwegein;1992)

ter gelegenheid van de thematentoonstelling '100 Jaar Koninginnensluis in beeld'

233.

In Lexmond gebeurde niets .... Lexmond in de Tweede Wereldoorlog
Zijderveld, W. van (uitg. in eigen beheer;Lexmond;1995)

234.

Zestig jaar Brederodes
Binneveld, F.Th. (z.pl.;1981)

235.

Een en ander omtrent het Weeshuis te Vianen.
Uitgegeven ten voordeele van: Het Nederlandsch Weezengesticht tot opneming en opvoeding van hulpbehoevende en verwaarloosde weezen uit alle oorden des lands. Gevestigd te Vianen (Z.H.)
Coljee, Johannes G. (Culemborg ;z.j.)

236.

De Goede Woning. 81 Jaar woningbouwvereniging te Lexmond, 1919-2000.
Zijderveld, W. van (Lexmond;2000)

237.

Sterk Water. De Hollandse Waterlinie
Will, Chris (Utrecht;2002)

238.

De tollen in Helsdingen en Lakerveld
Zijderveld, W. van (2003) [Lek en Huibert Kroniek, 5 nr. 6]

239.

Eeuwenlang varen tussen Gorcum en Vianen. Tien eeuwen scheepvaart op Zederik, Zederikkanaal en Merwedekanaal
Zijderveld, Walter van (Bleskensgraaf;2002)

240.

Boerderij-special. Een uitgave ter gelegenheid van '2003 jaar van de boerderij'.
(2003)

Boerderij en Erf Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

241.

Het boerenerf in het zuiden van het groene hart. Handreiking voor aanpassing of aanleg van een streekgebonden erf in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en omgeving
Karelse-de Jong, Joke (Uitgave Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;z.j.)

242.

Zuidhollands landschap. Een verkenning van de Zuidhollandse landschappen
('s-Gravenhage;z.j.)

243.

Waarden van Zuid-Holland
Weidema, E.J., e.a., red. (Uitg. door Stichting Het Zuidhollands Landschap ;Rotterdam;1974)

244.
 

Beeld van de Vijfheerenlanden. Van Vianen... tot Leerdam
Vermeulen, Cees, en Dick de Jong (Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;2003)

245.

Boer en Boerderij in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Kok, Huib de (Uitgave Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;2003)

246.
 

De satiricus Jacob Campo Weyerman, de luis in de pels van de Verlichting

Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10/jarig bestaan van de Stichting Jacob Campo Weyerman in de Koninklijke Bibliotheek te ´s Gravenhage 16 januari / 28 februari 1987.

247.

Het wel en wee van de Muziekvereniging “Excelsior” Vianen van 1899 tot 1984.
(z.pl.;1984)

248.

Overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen
Haverkamp, Gerard (Zaltbommel;1999)

249.

Pijlers. Bestuurders over de brug bij Vianen
Steehouder, Jos (Zaltbommel;1999)

250.

Herrie bij de brug. Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen.
Herzen, Frank, met tekeningen van Nita Steketee (Zaltbommel;1999)

Europese Biblotheek

251.

Kruising. De geschiedenis van pont en brug.
Ververs, M.J. (Zaltbommel;1999)

Europese Bibliotheek

252.

Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode.
Hartogh, Elisabeth den en Hanno Wijsman, eds. (2009) [Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland.]

253.

Vianen. Stad en plant. Een verkenning in verleden, heden en toekomst.
Heniger, J. (Vianen;1977)

typoscript

254.

Margareta dochter tot Brederode. Vroue des Keyserlicken Vryen Werentlichen Styffs Thoeren 1531-1577
Brouwer, Hendrik Hubert Jan, en Tony Joosen (Thorn;2013) [De kanunnikessen van Thorn, dl 4]

255.
 

Verhalen van Vianen.
Bouwstra, Coen (2016)

256.

Jaarboek '85 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
(Matrijs - Utrecht;Utrecht;1984)

258.

Panorama Krayenhoff. Linie Perspectief.
(Utrecht;2004-03-01 00:00:00)

Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie.

259.

Het grafmonument van Reinout van Brederode (1565/1567 – 1633) in het kerkje te Veenhuizen (Noord-Holland).
Achtergrondinformatie bij een monumentale 17e-eeuwse graftombe in een kleine 20e-eeuwse dorpskerk.
Rogge, Carla (2011)

Stichting tot behoud praalgraf Veenhuizen.

260.

Tot Stantvastighijt In Haer Geloof, De Martelaren van Gorcum: geestelijken in Gorinchem - slachtoffers in Den Briel - heiligen in Rome
Dijk, René van, Peter Jan Margrij, Aron de Vries. (Uitgave van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.;2014) [Historische Reeks Oud-Gorcum, deel 30.]

261.

Huis ter Kleef
Bloem, Andrea. (Gemeente Haarlem;2000)

Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef

262.
 

Zwem- en badinrichting 'De Lek'
Dommerholt, J. (1991) [in: Cronyck de Geyn, 13 18-24]

263.

Jan Blanken en de oude sluis te Vreeswijk
Dam, H. (1993) [in: Cronyck de Geyn, 15 3-12]

264.
 

De Prins Hendrikschool voor schipperskinderen te Vreeswijk
Hofstee, A.W.M., en J. Schut (1985) [in: Cronyck de Geyn, 7 1-45]

265.
 

Kamer van Justitie te Vianen betreffende private advocaten, notarissen procureurs in de landen van Vianen en Ameide
Tukker, H.J (2000) [in: Ons Voorgeslacht, 55 274-298]

266.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
(nov. 1982)

Aanwezig: nr. 45 en jrg. VI (1983)

267.

Een genealogie voor de graaf.
Boer, Meijet de (Uitgave van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden ;Culemborg;2019) [Culemborgse voetnoot 2019-65.]

268.

Molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Van molens en mensen
Jong Dick de, Evert van Lopik en Ad van der Vliet

269.

Karavaserai.
J.B. Meerkerk

270.

Panterhuis 1934-2019 – 85 jaar vakmanschap
Graaff, Rob de (Vianen;2019) 2 ex.

271.

De Brug, Een theatrale reis door de geschiedenis van Vianen en Vreeswijk in acht episoden en twaalf gedichten
Ent-Schmidt, Monika van der en Ton Habets

273.

Langs Utrechtse Gevels
Weide Suzanne (Zeist;1990)

274.

Johan van Oldenbarnevelt - Vormgever van de Republiek 1547 - 1619
Niessen, Jan (Utrecht;2019)

275.

Elburg in beeld. Een beeldcanon van Elburg in 25 vensters.
Kühne C. en W. van Norel (Arent thoe Bocop;2008)

 

Aanvullingen

301.

Van Stoomboot Schoonhoven tot raderboot Kapitein Kok
Boot, W.J.J. (Amsterdam-Dieren;1985)

302.

De (soms) vermakelijke parade van Leerdamse bij- en scheldnamen.
Bijeengescharreld door enige oudere, geboren en getogen Leerdammers.
Baren, K. van (Historische Vereniging Vrienden van Oud Leerdam. ;1991)

303.

Varend vervoeren van Amsterdam tot de Rijn: 100 jaar Merwedekanaal
Baars, K.E. (Utrecht;1991)

304.
 

Het groene hart van Nederland. Lopikerwaard - Krimpenerwaard - Alblasserwaard - Vijfherenlanden
Barendse, Gerard, en Piet Terlouw ('s-Gravenhage;1977)

305.

Margrita Maria van Falckensteijn. Pleegdochter van prinses Maria van Oranje
Berghuijs, N. (Tiel;1993) [West-Betuwse monografiën, 1 ]

306.

Het stadsbestuur van Wijk bij Duurstede in de tweede helft van de zeventiende eeuw
Butterman, Rob (Bunnik;1993) [Historische Reeks Kromme-Rijngebied 1 ]

307.

Zeg, wit-je nog van toen ... Herinneringen aan Leerdam en haar inwoners in de eerste decennia van deze eeuw
Baren, K. van (Uitgave van Historische vereniging 'Vrienden van Oud-Leerdam', ;1986)

308.

Vianen in oude ansichten
Baggerman, Ary (Zaltbommel;1969)

309.

Vianen en de Vianers in grootmoeders tijd
Baars, F.J.Th. (Zaltbommel;1988)

310.

Vianen. Dialoog met de historie
(Vianen;1993)

311.

Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922
[Vaartjes, Gé] (z.pl.;z.j.) 2 ex.

312.

Onvoltooide roem. De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473
Verhoog, Jan H. (Bergen;1997)

Met ex. in typoscript, 1994/95.

313.

Een vrijstad bevrijd. Vianen-Hagestein-Everdingen-Zijderveld
Ververs, M.J. (z.pl.;1995)

314.

Vergaard - bewaard - beheerd. Het cultuurbezit van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Busch, A.J. e.a. (Stichting Publicaties Cultuurbezit Waterschappen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ;z.pl., ;z.j.)

315.

Sporen van nijverheid: op zoek naar industrieel erfgoed. Een handleiding
Corten, Jean-Paul e.a. (Uitgave Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland, in samenwerking met Stichting Stichtse Geschiedenis en Project Geschiedbeoefening Zuid-Holland ;z.pl.;1995)

316.

Sluiscomplex Vianen, Bouw 1824 - Bouw 1886 - Renovatie 1996
Ververs, M.J. (z.pl.;1996)

317.

Op zoek naar huis, straat en buurt. Handleiding voor historisch huizenonderzoek
Wiel, C. van der (z.pl.;1997)

318.

Utrechtse biografieën. De Vechtstreek
Baal-de Vries, A.A. van, e.a., reds (Utrecht;1997)

319.

Vakblad voor loodgieters, fitters en sanitair-installateurs, 12 nr. 52
(1954)

geheel gewijd aan overlijden van de voorzitter B.J. Lankkam

320.

Radiowereld, Orgaan van 'N.V.R.D.', Nederlandse Vereniging van Radio- en Detailhandelaren, 8 no. 4
(1954)

met bijdrage over overlijden B.J. Lankkamp

321.
 

Bergen op Zoom, stad aan het water.
100 Jaar toerisme en recreatie 1894-1994
Vanwesenbeeck, Cees (Bergen op Zoom;1994)

322.

Huis ter Kleef. Het enige kasteel van Haarlem.
Temminck. J.J., red. (Haarlem;1995)

323.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht 1795-1997
Beels, D.W. (z.pl.;1997)

324.

Gorinchem tijdens de bezetting 1940-1945
Busch, A.J. e.a. (Gorinchem;1995) [Historische Reeks Oud-Gorcum, Nr. 8 ]

325.

Het Gorkumse voermansgilde en het verkeer tot omstreeks 1815
Zijderveld, W. van (Gorinchem;1994) [Historische Reeks Oud-Gorcum, Nr. 7 ]

326.

Vorstelijk Vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia.
(Zwolle;1997)

Catalogus tentoonstelling in het Haags Historisch Museum

327.

Vorstelijk Verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia.
(Zwolle;1997)

Catalogus tentoonstelling in het Mauritshuis Den Haag

328.
 

Gorinchem door de eeuwen heen beschreven
samengesteld door A.J. Busch. (Gorinchem;1998) [Historische Reeks Oud-Gorcum, nr. 12 ]

329.
 

Ameide-Tienhoven herdenkt: 100 jaar Muziekverenigingen, 80 jaar Boerenleenbank-Rabobank, 50 jaar Lichtweken
Laroo, J.D.C. e.a., reds. (Speciale uitgave van de Historische Vereniging Ameide/Tienhoven, ;1998-06-01 00:00:00)

330.

Portret Holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Bartos, Magdalena, en Kamila Wróblewska (Olsztyn;1993)

331.
 

Vianen in de twintigste eeuw
(Vianen;1999)

Samengesteld door de gemeente Vianen

332.

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland, regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
(Provincie Zuid-Holland;1999)

333.

De verdediging van Vianen. Van dijkpaal 30 tot dijkpaal 64.
Ververs, M.J. (2000) [Nederlandse Historiën, 34 Nr 4.]

334.

Tussen de Diefdijk en de Zouwendijk. Een waterstaatkundige en sociaal-economische geschiedenis van de Vijfheerenlanden (1566-1984)
Bijl, A. (Vuren;2000)

335.

Werken op zeker 1995-1996. Een dijkverhoging.
Ververs, M.J. (1999) [Nederlandse Historiën, 33 nrs 5-6.]

336.

Petri Burmanni Batesteinum in concione academica celebratum, die XXII. Septembris MDCCXXXVIII
Burman, Petrus (Leiden;1738)

Fotokopie van exemplaar in UB Leiden.

337.

Drie scripties
Verhoog, Jan H. (1997) 2 ex.

typoscript
1: Reinoud III van Brederodeop veldtocht in de zuidelijke Nederlanden - 1553.
2: Het admiraalschip De Brederode 1643-1658.
3: Wolfert van Brederode, laatste telg van een roemrucht geslacht 1649-1679.

338.

Notitie dijkversterking Buitenstad Vianen
(1995)

typoscript

339.

De Nederlanden `extra muros'. Jaarboek uitgegeven door de vereniging/stichting Zannekin, dl 23
(Ieper/Mijdrecht;2001)

met bijdrage van A. van Hulzen, `De Grote Geus. Hendrik van Brederode', blz. 5-32.

340.

75 Jaar Voetbalvereniging Brederodes
Baartman, Ph., H.L.Ph. Leeuwenberg en W.M. Oorschot ([Vianen];1995)

341.

De steenovens en de Stoomfabriek 'De Lek' in Vreeswijk
Remie, Ben (Uitgave Stichting Oudheidskamer Vreeswijk ;Nieuwegein;2005)

342.

Aanvraag tot aanwijzing beschermd monument van de stalen verkeersbrug over de Waal bij Zaltbommel.
(Stichting Boogbrug Vianen;2002)

343.
 

“Ik zag nooit schooner plek Als Vianen aan de Lek”. Wandeling in en rond de historische binnenstad van Vianen.
(Uitgave van de gemeente Vianen ;Vianen;2006)

344.

Geschiedenis en genealogie van de familie Vollmuller
(Schoonrewoerd;2007)

345.

Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de Republiek
Boon, Herman, en Catherine Langedijk (uitgave in eigen beheer;Hengelo;2008)

346.

Revolutie in de Vijfherenlanden. Invloed van de patriotten op het lokale bestuur 1780-1795
Bikker, Teun (uitgave in eigen beheer;Culemborg;2008)

347.

Van rooms naar protestant in Lexmond. Wel en wee van de Lexmondse kerk in de periode 1500-1815
Zijderveld, Walter van (Lexmond;2009)

348.
 

Provisioneel reglement of instructie voor de molenaars der polder watermolens van Blommendaal, Bolgerije en Autena
(Utrecht;1808)

349.

Hof van Batenstein in beeld. Over de realisatie van een uniek complex in Vianen
(Vianen;2008)

350.

Hoewel zij met weinigen waren. De Joodse geschiedenis te Vianen
Ververs, M.J. (Wijk bij Duurstede;2007)

351.

De Handelskade in Vreeswijk. Ontstaan, bouwers, eigenaars en bewoners
Remie, Ben (Uitgave van de Stichting Oudheidskamer Vreeswijk ;Vreeswijk;2007)

352.

De kruising. Kroniek van de familie Vollmuller te Vianen
Horst, Joop van der (2000)

hs.

353.
 

Het grafmonument van Reinoud III van Brederode in de Grote Kerk te Vianen. Een meesterwerk van de Utrechtse beeldhouwer Colyn de Nole
Meyere, Jos de (Utrecht;2010)

354.

De Grote Kerk van Vianen. Geschiedenis – interieur – praalgraf – orgels
Bouwstra, Cor, en Aart van Beek (Vianen;2010)

355.

‘Een woonplaats voor fatsoendelijke luyden’. De soevereine baronie IJsselstein 1720-1820
Vogelzang, Fred (Utrecht;2010)

diss. RU; with a summary in English

356.
 

Van boevenoord tot belastingparadijs. Het leven in IJsselstein in de achttiende eeuw
Vogelzang, Fred (IJsselstein;2010)

357.

Vergelijkende Atlas VIJFHEERENLANDEN 1741 / 1822 / 21ste eeuw gebaseerd op nieuwe kaart van de Vyf Heeren Landen Gelegen tusschen den Dief en Zouwen Dijk in ’t Licht gebragt en Uitgegeven door Reinier en Iosua Ottens Kaart verkoopers te Amsterdam 1741 eeuw.,
Samengesteld door Ernst Spek (z.pl;2010)

358.

Vianen en de farmacie.
Grendel, E. (1962-03-16 00:00:00) [Overdruk uit: Pharmaceutisch Weekblad, Vol. 97 197-208]

359.

De historiese ontwikkeling van de Vijfheerenlanden. Rapport 1973-1
Werkgroep Ekologie-Planologie Technische Hogeschool Delft (Delft;1973)

Typoscript.

360.

Fort bij Everdingen
Will, Chris (Amsterdam;2013) [Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks ]

361.

schoolmeester in Vreeswijk (1875-1892). Zijn Pennevruchten
Remie, Ben, J.J. Bakker (Uitgave: Stichting Oudheidskamer Vreeswijk,; Nieuwegein;2010)

362.

75 jaar Prinses Beatrix Sluis 1938-2013, De bouw en de gevolgen voor Vreeswijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Remie, Ben, en Harry Koppelrath (Uitgave: Stichting Oudheidskamer Vreeswijk,; Nieuwegein;2013)

363.

Familie Bikker met de aangetrouwde families Veen, Van Dieren, Kortenhoeven en De Vor (1550-1950) te Lexmond, Vianen, Leerdam en Leerbroek e.o.
Bikker, Teun (Culemborg;2013)

364.

Het huis Killesteyn, zijn eigenaars en bewoners
Zijderveld, Walter van (Uitgave Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop;2013)

365.

Schoonrewoerd in voorbije jaren
Berg, R. v.d. (Ameide;1976)

366.

Algemene Middenstandsvereniging Vianen. Een indruk
(1981)

367.

Hei- en Boeikop in de Tweede Wereldoorlog
Zijderveld, Walter van, en Ronnie Hendriks (Uitgave: Vereniging Historische Lexmond en Hei en Boeikop;2020)

368.

Portret van de Oude Rijn en Hollandsche Ijssel
Mönnich, Con; J.E.A. Boomgaard (Zutphen;1983)

369.

Aantekeningen bij Velsens vroege verleden
Rolle, Siebe (Velsen;1998)

370.

Brederodejaar 2016, een illustere familie, drie bijzondere monumenten. De Brederodes en Veenhuizen in Velsen, Vianen

371.

De Grote Geus Ontwaakt. Vertelsels van vrijstad Vianen.
Pel, Astrid en Steven Hagers (red.) (Vianen;2016)

372.

Rivierenland. Plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en IJssel
Kam, Jan van der (Griendsveen;1975)

373.

De graven van Egmont en Horn
Jansens, Gustaaf (Brussel;2003)

374.

Duikers, sluizen en kadewerken langs de Lek in Vianen. Sporen van watermanagement bij archeologische onderzoek in het kader van ‘Ruimte voor de Lek'
Groot, R.W. De (2017) [Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 26, blz. 25-32]

400.

Verhalen van Veteranen uit Vijfheerenlanden over oorlog, vrede en Verwerking
Rosmalen, Eric van en Astrid Pel (Vijfheerenlanden;2019)

401.

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995
Kok D.H., S.G. van Dockum en F. Vogelzang (Utrecht;1998)

402.

Een wandeling in en om Vianen
Baggerman, Arie (Vianen;1990)

403.

Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan Van Brederode
Oostrom, Frits van (Amsterdam;2017)

404.

Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, 18de jaargang, nr.2
(2007)

405.

VIJF, glossy van de Vijfheerenlanden, jaargang 3, nr. 6.
(Okt-2021)

406.

Reizen met de Lekboot in oude ansichten.
Verweer, IJsbrand

407.

Honderd Jaar Land van Heusden en Altena
Huizenga, J. (Heusden;1982)

408.

Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland
Wellenberg Marlies en Ad van der Zee (Bussum;2021)

409.

Kijk op het groene Zuidholland
Dijkhuizen Sietzo en Kees Scherer (Amsterdam;1984)

410.

Huis van Kleef
Bloem, Andrea (Haarlem;2000)

411.

Opstellen door vrienden en collega’s aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossman
(Den Haag)

412.

Kamer van Justitie te Vianen betreffende private advocaten, notarissen en procureurs in de landen van Vianen en Ameide
Tukker, H.J. (2000) [Ons voorgeslacht 55e jaargang juli-augustus 2000 nr. 517]

413.

Cornelius Comegys (1630-1708: Young Man from Lexmond. His career and his family.
Robert G. Comegys (1988-1989) [Halve Maen. Magazine of the Dutch colonial period in America. Vols LXI, No. 4 – LXII, No. 1]

414.

Het grafmonument van Reinout van Brederode (1565/1567 – 1633) in het kerkje te Veenhuizen
Rogge, Carla

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.