F. FOTOGRAFISCHE AFBEELDINGEN

 

Diverse ansichtkaarten van Vianen en omgeving, [ca. 1900] - heden.

1.

Voorstraat zuid - noord
1904 (2x), 1910

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
2.

Voorstraat noord - zuid
1908, 1916

 
1.
2.
3.

‘De laatste kermisnacht’. Satirische tekening van de Voorstraat met gezicht op de Lekpoort.

4.

Voorstraat Westzijde, Hotel De Roos
1908

5.

Voorstraat Oostzijde

 

1. Kantongerecht en oude Postkantoor

2. Paardenmarkt

6.

Het stadhuis

 
1.
2.
3.
4.

5. Na de hagelstorm van 2 juli
2 juli 1905

 

6.
1961

7. Voorgevel van het stadhuis, benedengedeelte

7.

De N.H. kerk, Exterieur
1905, 1908, 1911

 
1.
2.
3.
4.
8.

De N.H. kerk, Interieur (orgelaanzicht), grafmonument)
ca. 1950

 
1.
2.
3.
4.
9.

Weesdijk met school B

 
1.
2.
10.

Achterstraat
1901

11.

De R.K. kerk gezien vanuit de Achterstraat en interieur

 
1.
2.
12.

Hofplein met school en gasfabriek

 

1. Hofpoort
1913

2. Hofplein met Hofpoort en Batestein
ca. 1920

13.

Watertoren
1924

 
1.
2.
14.

Langendijk vanuit het oosten

 
1.
2.
15.

Lekpoort vanuit de Voorstraat
1907, 1922, (ca. 1975)

 
1.
2.
3.
16.

Lekpoort vanuit de Buitenstad
1921

17.

Buitenstad
1914, 1926 (overstroming)

 
1.
2.
18.

Zomerdijk

19.

De oude Wilhelminasluis en het Zederikkanaal

20.

Brug over de Wilhelminasluis

 
1.
2.
21.

Loswal
1901

22.

Schipbrug over de Lek
vóór 1905

23.

Gezicht op de Lekbrug vanuit het zuiden
1936

 
1.
2.
24.

Grafmonument Jan Blanken

25.

Zuidelijke stadsgracht langs de Lindelaan met zicht op molen

 
1.
2.
26.

Zuidelijke stadsgracht bij de Lijnbaan
1907,1908

 
1.
2.
27.

Lindelaan gezien vanaf Het Zwijnshoofd

28.

Prinses Julianastraat (Buitenlust)
1902

 
1.
2.
3.
29.

Hotel Het Zwijnshoofd vanuit het noorden

30.

Achterweg (tegenwoordig Hoeufftlaan)
1929

31.
 
 

1. Kerkhoflaan
1907

2. Don Velascodreef
1911

3. Heul bij Benz-Berg
1931

32.

Gorinchemse straatweg
1908

33.

Kapel te Helsdingen

 
1.
2.
34.
 
 

1. De korenmolen

2. De korenmolen na de brand van 11 april 1913

35.

De Biezenmolen

36.
 
 

1. Merwedekanaal bij de Zwaanskuikenbrug

2. Merwedekanaal
11 jan 1908

37.

Stuwkomplex in de Lek bij Hagestein

38.

Scheepjesbrug bij Meerkerk

39.

Gezichten op de Lekdijk te Everdingen
ca.1920-1930

 
1.
2.
3.
40.
 
 

1. Varia (Boomplantdag)
1929

2. Zonnewijzer afkomstig van Amaliastein vóór 1917, nu aan de Lijnbaan

3. Hein (van Ingen) 12½ jaar koetsier

4. De autobusdienst Vianen - Utrecht
ca. 1909

5. Kiest Aart de arbeiderskandidaat
1910

41.

Gezicht op Vianen (Grote Kerk) in de winter vanuit het zuidwesten

42.

Compositie van diverse gezichten (Voorstraat; brug over de Wilhelminasluis; hek Blauwe Poort; de gerestaureerde kapel te Helsdingen)
ca.1975

43.

Reiersteinse weg te Hagestein

44.

(vervallen)

45.

Vianen in 1545 van de landzijde gezien, met de Oude Lek. Reproductie.

46.

Album van Vianen met 15 fotografische afbeeldingen. Uitgegeven door de Vijfheerenlanden
begin 20e eeuw

 
2.
3.
4.
5.
6.
 
7.
8.
9.
10.
11.
 
12.
13.
14.
15.
47.

De Voorstraat (noord-zuid en zuid-noord)

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
8.
9.
10.
48.

Het stadhuis en de kapel vóór de restauratie; 1955, en in 1975, en gezicht op de verbindingsgang in het stadhuis

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
49.

De pomp uit 1662; voorheen op de Voorstraat, in de tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam

50.

Voorstraat westzijde (winkel Lankkamp?)
ca. 1960

51.

Voorstraat oostzijde met gezicht op de Grote Kerk
ca. 1900

52.

Gezicht op de Grote Kerk vanuit het noorden (2) en op de toren vanuit het zuiden; op karton
1889

 
1.
2.
53.

De Grote Kerk gezien vanaf de Julianastraat

 
a.
b.
54.

Interieur en exterieur van de N.H. kerk te Vianen. Foto’s: Rijksdienst voor de Monumentenzorg (27) + een door W. Eiselin

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
8.
9.
10.
 
11.
12.
13.
14.
15.
 
16.
17.
18.
19.
20.
 
21.
22.
23.
24.
25.
 
26.
27.
28.
55.

Grafmonument van Reinoud van Brederode en Philippote van der Marck in de N.H. kerk. Op karton.
1889, 1897

 
1.
2.
56.

Restanten van het Brederodealtaar in de Grote Kerk
1897

 
1.
2.
3.
57.

Grafmonument en Brederodealtaar in de Grote Kerk. Foto's Rijksdienst voor de Monumentenzorg

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
8.
9.
10.
 
11.
12.
13.
14.
15.
 
16.
58.

De ophanging van de klokken in de Grote Kerk
1946

 
A1.
A10.
A11.
A3.
A4.
 
A5.
A7.
A8.
A9.
B35.
 
B36.
C13.
C14.
C15.
C16.
 
C17.
C18.
C19.
C21.
C22.
 
C24.
C26.
C27.
59.

Opening van de graven in de Grote Kerk
1952

 
2.
4.
7.
9.
10.
 
11.
12.
13.
14.
15.
 
16.
17.
18.
19.
20.
 
21.
22.
23.
24.
25.
 
26.
27.
28.
29.
30.
 
31.
60.

Het kerkgebouw van de hervormde wijkgemeente “Eben Haëzer” in de Kerkstraat
1986

61.

Diverse foto's van het interieur en het exterieur van de r.k. kerk te Vianen; afkomstig van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
62.

Interieur en exterieur van de voormalige r.k. schuilkerk aan de Voorstraat 97; met doorsnede en plattegrond.

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
8.
9.
10.
 
11.
12.
13.
64.

Lithurgisch kerkzilver R.K. kerk aan de Achterstraat en interieur met versierd priesterkoor. Foto’s Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland

 
5.
6.
7.
8.
9.
 
10.
65.

Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Weesdijk
ca. 1985

66.

De voormalige synagoge in de Bakkerstraat

 
1.
2.
67.

De watertoren in opbouw (3) en archeologische vondsten tijdens graafwerkzaamheden voor de fundamenten.
1909

 
47.
48.
49.
50.
68.

De Hofpoort van binnen en van buiten
ca. 1920, 1960 en 1992

 
1.
2.
3.
4.
69.

De pomp uit 1648 op het Hofplein

 
1.
2.
3.
70.

De Lekpoort
ca. 1955, 1965 en 1985

 
1.
2.
71.

Gezicht op de Langendijk op karton
ca. 1920

 
31.
32.
33.
34.
35.
72.

'Nêerlands Welvaren' aan de Langendijk na restauratie. Foto Peter de Wit.
1987

73.

Pand van de familie Rooseboom in de Kerkstraat. Op karton.
ca. 1880

74.

Gedeelte van de Weesdijk vanuit het zuiden uitziend op de hoek Koestraat / Varkensmarkt
ca. 1970

75.

Het Boterhuis buiten de Landpoort na vernieuwing
1987

 
1.
2.
76.

Het pand hoek Lombardstraat / Achterstraat
ca. 1910

77.

De stadsgracht aan de oostzijde (2) en de noord-westelijke hoek

 
1.
2.
3.
78.

(vervallen)

79.

Huis op 'De Bol' met op de voorgrond W. Kehrer
maart 1917

80.

Opgravingen op De Bol
1969-1970

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
8.
9.
10.
81.

De Meerkerkse brug met molen

82.

Diverse boerderijen in de omgeving van Vianen. Betreft o.a. de Lekdijk 84-86 te Hagestein en de Kloosterboerderij.

 
1.
2.
83.

Draaibrug over het Zederikkanaal aan de Hagenweg 2 ex. Op karton
1870

84.

De Lekbrug. Luchtopname en aanzicht.

 
25.
26.
142.
143.
85.

Raderboot 'De Cuijlenburger' op de Lek

86.

Luchtopnames van Vianen

 
1.
2.
3.
4.
87.

Diverse opnames van Vianen door J. Huddleston Slater
1970

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
8.
9.
10.
 
11.
12.
13.
14.
15.
 
16.
17.
18.
19.
20.
 
21.
22.
23.
24.
25.
 
26.
88.

Diverse foto's van het exterieur en het interieur van de N.H. kerk te Hagestein, afkomstig van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
89.

Stuw te Hagestein. Waarvan 2 op karton.

 
1.
2.
3.
90.

De Reyersteinseweg te Hagestein in de winter

91.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie. De bouw van bunkers langs de Diefdijk.
1935

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
92.

De werkers aan de Paasdam bij Lakerveld en personeel van de Ned. Heide Mij
1944

 
K.
L.
M.
N.
O.
93.

Portretten van diverse Brederodes; Nassaus en anderen, hangend in het gemeentehuis te Vianen. Toestand voor en na uitgevoerde restauraties door C. van Bohemen. Op karton in album.
ca. 1930

 

1. Stadhuis Vianen

2a. Reinoud van Brederode (1597-1618)

2b.

3a. Jan de Middelste van Nassau-Siegen (1561-1623)

3b.
 

4a. Johan Wolfert van Brederode (1599-1655)

4b.

5a. Christiaan van Nassau-Siegen

5b.

6a. Walraven IV van Brederode (1596/7-1620)

 
6b.

7a. Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679)

7b.

8a. Anna Johanna van Nassau-Siegen (1594-1636)

8b.
94.

Portretten van verschillende Brederodes hangende in het stadhuis te Vianen. Toestand voor en na restauratie door C. van Bohemen. Los op karton.
ca. 1930

 

1a. Reinoud III (ruiterportret)

1b.
1c.

2a. Walraven IV (vermoedelijk)

2b.
 
2c.

3a. Johan Wolfert, jeugdportret (?)

3b.
3c.

4a. Johan Wolfert, 1656

 
4b.
4c.

5a. onbekend

5b.
5c.
95.

Portretten van enkele Brederodes, Van Nassau-Siegens e.a. hangende in het stadhuis van Vianen. Los op karton

 

1a. Johan Wolfert van Brederode (1599-1655)

1b.

2a. Hendrik van Brederode (1638-1657)

2b.

3a. Jan de Middelste van Nassau-Siegen (1561-1623)

 
3b.

4a. Willem van Nassau-Siegen (1592-1642)

4b.

5a. Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679)

5b.
 

6a. Anna Johanna van Nassau-Siegen (1594-1636)

6b.

7a. Johan Grysperre (vermoedelijk)

7b.
96.

Portretten van leden van de familie Van Brederode.

 

1. domproost Gijsbert van Brederode (uit Buchelius)

2. Hendrik van Brederode (1536-1568)

3. Johan Wolfert van Brederode (1599-1655)

4. Louise Christine von Solms-Braunfels (1606-1669)

97.

Foto's van (portretten van) diverse personen.

 

1. Egbertus Geerdink (1835-1916) Pastoor te Vianen 1875-1905

1A.

2. Witte Cornelisz. de With (1599-1658)

3. Maarten Harpensz. Tromp (1598-1653)

4. Fredrik Willem Conrad (1800-1870)

 

5. Jacob Campo Weyerman (1677-1747)

6. N.N.

7. Onbekend

8. Jean-Henri de Huegetan (1665-1749)

19. Willem Vermeer (1837-1929) voorganger Schoutetianen

 

20. Onbekend

21. Onbekend

22. G.B. Pellikaan
1965-08-18 00:00:00

23. G.B. Pellikaan
1980

24. Onbekend

 

25. Jan Dirk van Beest, Piet van Ieperen, geïnterviewden de Paasdam
1985

98.

Hein van Ingen koetsier op de dienstkoets Vianen-Vreeswijk
1912

99.

Het inhalen van burgemeester De Vries Broekman in Vianen
1899

100.

De brandweer van Vianen in volle uitrusting gefotografeerd voor de pui van het stadhuis
ca. 1900

 
6.
29.
101.

Het bestuur en leden van de schutterij. Op karton.
ca. 1905

 
1.
2.
102.

De schutterij van Vianen

103.

(Vervallen)

104.

(Vervallen)

105.

(Vervallen)

106.

Personeel van de Chr. lagere school Vianen
ca. 1950

 

11. Juffr. Booy

12. Juffr. Morrees

13. K. Eelderink (hoofd)

17.
107.

Bezoek van koningin Juliana aan Vianen
27 juli 1951

 
1.
2.
3.
4.
108.

Grafmomument van Jan Blanken vóór en na de restauratie
ca. 1980

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
8.
9.
10.
 
11.
12.
 

FOTO'S VAN DOCUMENTEN EN AFBEELDINGEN

109.

Diverse kaarten en stadsplattegronden.

 
2.
3.
4.
5.
6.
 
7.
8.
9.
10.
11.
 
12.
13.
14.
15.
110.

(Is vervallen)

111.

Tekeningen in de collectie van Andries Schoemaker in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

 

1. Gezicht op de stad vanuit het noorden

2.

3. de Landpoort en het Boterhuis (naar C. Pronk, 1735)

4. De kapel te Helsdingen (naar A. de Haan, 1733)

5.
112.

Kasteel Batestein in de winter door Jan van Goyen, 1624.

113.

Gezichten op het slot Batestein (2) en het kasteel te Hagestein. Tekeningen uit: Aaloude aadelijke stamhuizen en riddermaatige Hofsteeden in Utrecht. Naar het originele hand¬schrift in het ge-meentearchief in Utrecht.
18e eeuw

 
1.
2.
3.
4.
114.

Tekeningen en prenten van slot Batestein
17e en 18e eeuw

 
1.
2.
3.
4.
115.

Diverse tekeningen en plattegrond van slot Batestein in de 18e eeuw uit het Nationaal Archief.

 
1.
2.
3.
4.
116.

Huis Amaliastein. Anonieme schilderijen (Leiden; Collectie Bodel Nijenhuis), en ets van Abraham Rademakers.

 
1.
2.
3.
117.

Raadhuis te Vianen. Anonieme tekening
ca. 1735

118.

Logement en stalhouderij Hof van Brederode op de Voorstraat. Gravure op briefhoofd.
ca. 1840

 
2.
2A.
119.

Grafmonument en Brederode-altaar. Lithografieën van Desguerrois naar C.C.A. Last en anoniem, en tekeningen van G. Lamberts.
ca 1850

 
1.
2.
3.
4.
120.

Tekeningen van het interieur van de Grote Kerk door Johan Grabijn. Met foto van de tekenaar in actie.
1989

 
1.
2.
3.
4.
121.

Aanzicht, doorsnee en plattegrond van de toren van de N.H. kerk naar opmetingen uit 1899.

122.

De kapel te Helsdingen. Tekening door A. de Haan. Afdruk in negatief. Naar origineel in Prentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam. Met beschrijving.
1733

 
1.
2.
123.

Kapel te Helsdingen. Tekening door D. van de Burg.
1756

124.

Schipbrug tussen Vianen en Vreeswijk.

 

1. Rivierkaart
1826

2. Rivierkaart met intekening hang- of kettingbrug
1827

3. Rivierkaart Met intekening hang- of kettingbrug

4. Litho door C. Osterman
1841

5. Constructietekening
19e eeuw

125.

Projet du pont sur le Lek entre Vreeswijk et Vianen. Ontwerp door J.B. Vifquain. Naar de originelen in Nationaal Archief in Den Haag.
ca. 1825

 
1.
2.
3.
4.
4a.
 
4b.
4c.
5.
6.
7.
 
8.
9.
126.

Ontwerp tot verbetering van de weg vanaf de Lekpoort noordwaarts. Nationaal Archief Den Haag.
ca. 1812

127.

De steenoven in de Middelwaard. Detail van de Rivierkaart van de Lekdijk benedendams door G.F. van Derfelden van Hinderstein.
1824

128.

Gezicht op de Landpoort met het Boterhuis vanuit het zuiden. Tekening door C. Pronk. Negatieve afdruk naar origineel in (?).
1735

129.

Gezicht op de Landpoort vanuit het zuiden. Schilderij door W. Koekoek.
ca. 1820

130.

Reconstructietekeningen van de wipkorenmolen aan de Molenstraat naar het bestek van 1691; door A.C. Enkelaar.

 
1.
2.
131.

Diverse stads- en dorpsgezichten
17e en 18e eeuw

 

1. Vianen

2. Ameide

3. Hagestein

4. Heicop

5. Vreeswijk

 

6. Schoonrewoerd

7. Tienhoven

8. huis Herlaar bij Tienhoven

9. huis Ter Kleef bij Velsen

132.

Foto's van munten in het bezit van de vereniging. Gemaakt tijdens bewaargeving aan het Centraal Museum te Utrecht.

133.

Archiefstukken en andere teksten betreffende land en stad van Vianen.

 
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
7.
134.

De Hof van Brederode bij de Boschpoort te Den Haag. Detail van een kaart door J. van Linder-seel
1614

135.

Het uitzeilen van de Hollandse vloot; pentekening door Willem van de Velde in Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden, S 444, en Schepen na de slag, met het admiraalsschip De Brederode, doek door dezelfde, in Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. A 3117.

 
1.
2.
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.