Het huis Amaliastein gelegen in het Viaanse bos, 1607.

Ets door Abraham Rademakers in: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, beschreven door Isaac le Long, deel 65 Amsterdam 1733.

Dit huis liet Hendrik van Brederode (1531-1568) in het midden van de 16e eeuw bouwen als lust slot voor zijn gemalin Amelia van Nieuwenaar. Onder Johan Wolfert (1599-1655) werd het verbouwd en met een gracht omsingeld. In deze toestand heeft Paulus Voet het in zijn Oorspronck voortganck en daeden der doorluchtiger Heeren van Brederode, Utrecht 1656, beschreven. Hij roemt de aangename aanblik van het geheel en schrijft verrukt over de talloze vogels die men er kan horen zingen. Op de binnenplaats was een schildering van Fan en een vluchtende nymf aangebracht. Volgens de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel VIII, Amsterdam 1749, waren er tot voor kort nog overal fonteinen aanwezig, die als een soort bedriegertjes de argeloze bezoeker op de meest onverwachte momenten besproeiden.

Niet ver van het slot stond de herberg In 't Viaansche Bosch, die 's zomers druk bezocht werd door vreemdelingen.

Bij de verkoop van de domeinen van Vianen in 1729 en 1730 kwam Amaliastein in het bezit van Caesar Tronchin, wiens weduwe Louise de Roussillion het huis in 1754 verkocht aan Daniel Theodoor van Hamel. De Van Hamels bewoonden het huis tot 1793. Ca 1830 is het, evenals de herberg, afgebroken. Een beeldengroep uit de tuin van het huis is via een omweg weer in Vianen terechtgekomen en heeft een plaats gekregen in het plantsoentje aan de Lijnbaan.

Bovenstaande tekst is overgenomen uit het tijdschrift van de vereniging, jaargang nr 2 uit 1977, en is geschreven door Isaac le Long.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.