Topografische afbeeldingen

 

N.B.Alle prenten, beschreven als afkomstig uit Nederlansche Tafereelen (Amsterdam, 1792) kunnen ook komen uit: Het verheerlijkt Nederland, of Kabinet van hedendaagsche gezichten (Amsterdam, 1745-1774).

1.

Vianen, Met beschrijving in het Nederlands en het Frans. Fantasiegezicht op Vianen vanaf de Lek.
Gaspar Bouttatas, 1672; Ets: 14.5 x 23.5 cm; naar: tekening van Johannes Peeters,

2.

De Stadt Vianen enz. Gezicht op Vianen vanaf de Lek in 1630.
Abraham Rademaker, ca. 1730; Ets: 6.8 x 10.8 cm
[in: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) VI.]
Twee exemplaren, waarvan één ingekleurd.N.B. Dezelfde afbeelding, maar zonder het bijschrift, komt voor als nr. 253

3.

Vianen. Gezicht op Vianen vanaf de Lek.
A. Zeeman, ca. 1730; Ingekleurde ets: 7 x 8.3 cm
[Uit: Cl. Bruins, Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker - - - (Amsterdam, 1732) (?)]

4.

De landpoort te Vianen. Gezicht op de stadsmuur van Vianen uit het zuid-westen.
Anoniem, ca. 1760; ets: 15.2 x 23.2 cm

5.

Vianen. De landpoort te Vianen met de N.H. kerk uit het zuiden.
C.W. Mieling, eerste helft 19e eeuw; Kleurenlitho: 16.2 x 22.8 cm
[Uit: A.W. Kroon, Tegenwoordige staat van Zuid-Holland (Amsterdam, 1863).]
Over deze prent.

6.

Het huis te Batestein met de Tooren Simpol binnen Vianen. Het slot Batestein te Vianen.
J. S(chijnvoet); Ets: 13.3 x 16.8 cm
[Uit: L. Smids, Schatkamer der Nederlandsche Oudhe- den (Amsterdam, 1711; 2e druk 1778).]

7.

t Kasteel S. Pol te Vianen. Het slot Batestein te Vianen, 1607.
Abraham Rademaker; Ets: 6.7 x 10.5 cm
[Uit: Kabinet der Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) VI, nr. 254.]

8.

Het slot Batestein te Vianen met zynen zwaren en vierkanten Toren St. Pol enz.
6.7 x 10.6 cm
Zelfde afbeelding als nr. 7, maar zonder volgnummer en dus niet uit Kabinet enz. afkomstig.

9.

't Kasteel S. Pol te Vianen. Gezicht op de stadsgracht met Simpoltoren en Lekpoort uit het oosten, 1645.
Abraham Rademaker; Ets: 6.8 x 10.3 cm
[Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam 1727 - 1733) VI, nr. 255.]

10.

Het slot Batestein te Vianen. Gezicht op het slot Batestein met de toren Saint Pol, 1733.
J.C. Philips, 1749; Ets: 15.7 x 20 cm, (2 ex.); naar: tekening van C. Pronk
[Uit: Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden , zevende deel (Holland), Amsterdam 1749.]

11.

't Huys te Batestein of 't Hof te Vianen. Gezicht op het slot Batestein uit het noorden.
Caspar Specht; Ets: 14.8 x 20.5 cm
[uitgegeven door I. Ottens, [ca. 1700]]

12.

't Huis int Viaensebos. Het huis Amaliastein bij Vianen, 1607.
Abraham Rademaker; Ets: 6.7 x 10.5 cm, (2 ex.)
[Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam 1727-1733) VI, nr. 256.]

13.

Amaliastein, gemeenlyk het huis in 't Viaensche Bosch geheten enz.
6.7 x 10.5 cm
Zelfde afbeelding als nr.15, maar zonder volgnummer en dus niet uit Kabinet afkomstig. Over deze prent.

14.

Batestein (sic !). Het huis Amaliastein bij Vianen met theekoepel, ca. 1820.
P.W. v.d Weyer, 1816-1880; Lithografie: 7.4 x 10.7 cm

20.

Ameyde. Gezicht op Ameide aan de Lek uit het oosten.
Abraham Rademaker; Ets: 6.7 x 10.5 cm
[Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) IV, nr. 187.]

21.

Amyden aede Leck. Gezicht op Ameide aan de Lek.
Anoniem; ets: 12.7 x 20.3 cm
[Uitgegeven door I. Ottens, ca. 1700]

22.

Ameide, langs de Lek te zien. Gezicht op Ameide vanaf de Lek, 1750.
H. Spilman; Ets: 6.8 x 19.5 cm
[Uit: Nederlandsche Tafereelen; of eene keurige verzameling van zeer fraaye gezichten (Amsterdam, 1792) V, nrs. 481-482.]

23.

Het dorp Heykoop by Vianen, 1750.
H. Spilman; Ets: 6.8 x 9.2 cm
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) V, nr. 499.]
Over deze prent.

24.

Tienhoven. Gezicht op het dorp Tienhoven aan de Lek uit het oosten, 1620.
Abraham Rademaker; Ets: 6.7 x 10.5 cm
[Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) IV, nr. 188.]

25.

Tienhoven aende Lek. Gezicht op Tienhoven bij Ameide.
Anoniem; ets: 12.3 x 19.8 cm
[Uitgegeven door I. Ottens, [ca. 1700]]

26.

Het huis te Herlaar en het dorp Tienhoven langs de Lek te zien. Gezicht op het huis Herlaar en het dorp Tienhoven vanaf de Lek, 1750.
H. S(pilman); Ets: 6.8 x 19.5 cm; naar: tekening van J. d. B[eyer]
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) V, nrs. 483-484.]

27.

Het huis Hagestein, ca. 1750.
H. Spilman]; Ets: 6.9 x 9.3 cm
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 113.]

28.

Het dorp Hagestein, ca.1750.
H. Spilman]; Ets: 7 x 9.5 cm
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) IX, nr. 231.]

29.

Het dorp Hagestein van eene andere zijde, ca. 1750.
H. S[pilman]; Ets: 7 x 9.5 cm; naar: tekening van J. de B[eyer]
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) IX, nr. 232.]

30.

Het huis Nieuwenstein. Het huis Nieuwenstein bij Hagestein, ca. 1750.
H. S[pilman]; Ets: 6.8 x 9.7 cm; naar: tekening van J. de B[eyer]
[Uit: Nederlandsche Tafe reelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 114.]

31.

Het kasteel te Heukelum.
A. Radigues, ca. 1770; Ets: 12.3 x 18.4 cm; naar: tekening van [J] de Beyer

32.

Het dorp Houten.
H. Spilman; Ets: 6.8 x 9.3 cm; naar: tekening van J. de Beyer]
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 121.]

33.

Langerack. Gezicht op de kerk van Langerak uit het westen, 1612.
Abraham Rademaker; Ets: 6.7 x 10.5 cm
[Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) IV, nr. 184.]

34.

Het slot te Langerak. Het kasteel te Langerak aan de Lek uit het noorden.
A[braham] Rademaker; Ets: 6.7 x 10.5 cm
[Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) IV, nr. 185.]

35.

Het dorp Langerak, over de Lek, 1745.
H. S[pilman]; Ets: 6.8 x 9.3 cm; naar: tekening van J. de B[eyer]
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 64.]

36.

De ridder hofstad Langerak.
H. Spilman; Ets: 7.1 x 9.8 cm
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 65.]

37.

De ridder Hofstad Langerak van eene andere zijde, 1745.
H. S[pilman]; Ets: 7 x 9.5 cm; naar: tekening van J. de B[eyer]
[Uit: Neder land sche Taferee len - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 66.]

38.

Het dorp Leerbroek. Gezicht op het dorp Leerbroek.
H. Schouten, 2e helft 18e eeuw; Ets: 14.5 x 18.8 cm

39.

Het dorp Leerbroek by Leerdam,1750.
H. Spilman; Ets: 6.8 x 9.2 cm
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) V, nr. 497.]

40.

Het dorp Nieuland by Leerbroek, 1750.
H. S[pilman]; Ets: 6.8 x 9.2 cm; naar: tekening van J. de B(eyer)
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) V, nr. 498.]

41.

De ridder hofstad Schalkwijk. Gezicht op het kasteel te Schalkwijk van terzijde.
H. Spilman; Ets: 7 x 9.5 cm; naar: tekening van J. de Beyer]
[Uit: Neder land sche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 277.]

42.

Het dorp Schoonrewoerd by Heykop, 1750.
H. S[pilman]; Ets: 6.7 x 9.2 cm; naar: tekening van J. de B[eyer
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) V, nr. 500.]
Over deze prent.

43.

Vreeswijk aan de Vaart. Gezicht op de kerk te Vreeswijk, 1620.
Abraham Rademaker; Ets: 6.7 x 10.5 cm. (beschadigd)
[Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) VI, nr. 257.]

44.

Het dorp Vreeswijk of de Vaart. Gezicht op Vreeswijk met de sluis vanaf de Lek, ca. 1750.
H. Spilman; Ets: 7 x 19.5 cm; naar: tekening van J. de Beyer]
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) IX, nr. 285-286.]

45.

Het dorp Vreeswyk, op Vianen ziende. Gezicht op Vreeswijk uit het westen; rechts Vianen, ca. 1750.
H. S[pilman]; Ets: 7 x 19.5 cm; naar: tekening van J. de B[eyer]
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) IX, nr. 287-288.]

46.

De kerk in 't Waal, ca. 1750.
H. Spilman; Ets: 7 x 9.7 cm; naar: tekening van J. de Beyer]
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 139.]

47.

Het huis 't Waal, ca. 1750.
H. S[pilman]; Ets: 7 x 9.6 cm; naar: tekening van J. de B[eyer]
[Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 140.]

 

Tekeningen

48.

(geen omschrijving)

50.

Capel te Helsdingen buyten Vianen.
D. v.d. Burg, 1756; Tekening: 11.1 x 18.1 cm
Over deze prent.

51.

‘Gezigt op het slot van Vianen binnen’. Gezicht op een binnenplaats van het slot Batestein, ca. 1810.
Anoniem, eerste helft 19e eeuw; tekening in pen en penseel: 25 x 20.5 cm (blad)

52.

De graftombe van Reinoud III van Brederode en Philipotte van der Marck in de N.H. kerk te Vianen.
G. Lamberts, ca. 1840; Tekening: 19 x 22.7 cm

53.

Het altaar van de Brederodekapel in de N.H. kerk te Vianen.
G. Lamberts, ca. 1840; Aquarel: 26.5 x 20.4 cm

54.
 

Interieur van de N.H. kerk te Vianen. Noorderzijbeuk van het oosten naar het westen gezien.
Johan Grabijn, 1989; Aquarel in kleur: 73 x 52 cm

55.
 

Interieur van de N.H. kerk te Vianen. Noorderlijk transept van het zuiden naar het noorden gezien.
Johan Grabijn, 1989; Aquarel in sepia: 73 x 53.5 cm

56.
 

De graftombe van Reinoud III van Brederode en Philipotte van der Marck.
Johan Grabijn, 1989; Aquarel in kleur: 61 x 49 cm

57.

Grafbord van leden van de familie Van Brederode van Bolsweerd in de N.H. kerk te Lexmond. Met tekst los op karton.
[G. Lamberts], ca. 1840; Tekening

58.

Het dorp Nieuwland. Gezicht op het dorp Nieuwland bij Leerbroek.
A.I. [Oosting], 1784; Tekening: 13 x 19.2 cm

59.

Grafzerk van Walravina van Brederode, dochter van Reinoud II, echtgenote van Jan van Gaveren, heer van Aegten Roede, in het koor van de Grote Kerk te Haarlem.
[G. Lamberts], ca. 1840; Tekening: 30 x 20.5 cm

60.

Grafbord van Carel A.Th.R. van Brederode (overl. 1830) en Alexander C.B.L. van Brederode (overl. 1832) in de N.H. kerk te Hillegom. Met tekst los op karton.
[G. Lamberts], ca. 1840; Aquarel: 16.4 x 9.7 cm

61.

Grafzerk en twee grafborden van leden van het geslacht Van Brederode. Met tekst linker grafbord los op karton.
G. Lamberts, 1842; Aquarel: 19.9 x 17.7 cm

62.
 

Zes pentekeningen van Vianen en omgeving.
Ton Diekstra, 1980; pentekening, (6 ex.)

 
1.

Gezicht op de N.H. kerk te Vianen vanaf de zuid-oostwal

 
2.

De Lekpoort te Vianen vanaf de rivierzijde.

 
3.

De Dorpstraat te Lexmond gezien vanaf de Lekdijk.

 
4.

Rivierlandschap bij Lexmond.

 
5.

Het stadhuis te Ameide gezien onder aan de Lekdijk.

 
6.

Het wiel van Bassa bij de Diefdijk te Schoonrewoerd.

63.
 

Reconstruktietekening van de wipkorenmolen in de Molenstraat te Vianen, bouwjaar 1691
A.C. Enkelaar, 1988; tekening: 72 x 48 cm

 

Historieprenten

65.

Belegering van het slot Hagestein door Graave Willem den VI.
S. Fokke; Ets: 14.9 x 19.3 cm
[Uit: J. Wagenaar, Vaderlandsche His torie enz., III (Amsterdam, 1791).]

66.

Reinoud III van Brederode (1492-1556).
R. Vinkeles, 18e eeuw; Gravure: 17.1 x 11 cm; naar: een schilderij van H. Holbein

67.

Hendrik van Brederode (1531-1568). Borstbeeld naar rechts. Met 5-regelig lofdicht door G. Brandt.
Anoniem, 17e eeuw; gravure: 25.5 x 17.3 cm
[In: J. le Clerc, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlan den (1730).]

68.

Hendrik van Brederode (1531-1568). Borstbeeld naar links met 5-regelig onderschrift.
J. Punt; Gravure: 15.8 x 9.1 cm
[In: E. van Meteren, Historie van de oorlogen (Gorinchem- Breda, 1748-1763) I, 409.]

69.

Hendrik van Brederode (1531-1568). Borstbeeld naar links, met 1-regelig onderschrift.
J. Houbraken, 18e eeuw; Gravure: 11.3 x 17.3 cm; naar: een tekening door J.H. Quinkhard

70.

Johan Wolfert van Brederode (1599-1655). Borstbeeld naar links, met 1-regelig onderschrift aan weerszijden van wapen met helm en helmteken.
J.F.C. Reckleben, 19e eeuw; Staal gravure: 22.5 x 13.5 cm
[In: J.P. Arend, Algemeene geschiedenis des vaderlands (Amsterdam, 1840-1882).]

71.

Wolfert van Brederode (1649-1679). Borstbeeld naar links, met 4-regelig latijns onderschrift. Linksonder hand met zwaard, rechtsonder zwijnskop.
Th. Matham, 17e eeuw; Gravure: 42.7 x 30.6 cm; naar: een schilderij door J. Mijtens

72.

Adam van Vianen, zilversmid te Utrecht (1568/9-1627). Met een adres van Christiaen van Vianen.
Theodor van Kessel, 17e eeuw; Ets: 26.3 x 20 cm; naar: een schilderij door Johan Smith

73.

Gedenkpenning voor Maurits Cornelis van Hall (1768-1858), oud 88 jaar.
Anoniem, 1856; gravure: 6.2 cm. (diameter)
Met handtekening.

74.

Floris Adriaan van Hall (1791-1866).
Anoniem, ca. 1850; lithografie: 15.4 x 9.2 cm. (blad)

75.

Wapens (5) van de geslachten Van Brederode, Van Brederode van Bolsweert en de bastaarden van Brederode.
Anoniem, z.j.; gravure: 9.3 x 14.4 cm
Op achterzijde adres aan Mr. D. Lulius, advocaat van het Hof van Holland, te 's- Gravenhage.

76.

Het Verbond der edelen.
W. Steelink, tweede helft 19e eeuw; Staal gravure: 16.2 x 11.2 cm. (achthoekig); naar: een schilderij van J.H. Egenberger

77.

(geen omschrijving)

78.

(geen omschrijving)

80.
 

Pentekeningen van dorpen in de vijf herenlanden.
J.H. Verhoog, 1970 en 1985

 
1.

Grote kerk Vianen
Mei 1970

 
2.

Hofpoort Vianen

 
3.

Ameide
Aug 1985

 
4.

Leksmond
Aug 1985

 
5.

Grote Kerk Vianen
Aug 1985

 
6.

Tienhoven
Sep 1985

 
7.

Noordeloos
Aug 1985

 
8.

Hagestein
Okt 1985

 
9.

Everdingen
Okt 1985

 
10.

Hei- en Boeicop
Okt 1985

 
11.

Kapel Helsdingen
1 Okt 1985

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.