donderdag 12 februari 2015

vijfheerenlanden

Na ruim een half jaar is de restauratie van het zestiende eeuwse grafmonument van Reinoud III Van Brederode afgerond.

Vier restaurateurs hebben de beeldhouwwerken en de schilderingen van het uitzonderlijk rijke en bijzondere grafmonument op secure wijze onder handen genomen. Vanmiddag (donderdag) wordt de restauratie in de Grote Kerk feestelijk uitgeluid.

VIANEN - De Grote Kerk is zeer tevreden met het resultaat van deze eerste fase van de restauratie. De hoop leeft dat binnenkort kan worden begonnen aan de restauratie van het altaarretabel. De beeldhouwwerken zijn onder handen genomen door Adriaan van Rossem en Ton Wuijten. Naast het herstellen van beschadigingen aan het natuursteen, zoals ontbrekende tenen aan de transi, zijn de beelden goed schoongemaakt. Aan het schilderwerk van onder meer het linnen onder de overhuiving, hebben Leo Scholten en Rob Crèvecoeur

Een beeld van de start van de restauratie, op 8 mei 2014. Er is dus negen maanden aan gewerkt. 

VHL15215 000Foto: Jacques Stam

het restauratiewerk uitgevoerd. De blazen die onder het linnen waren ontstaan zijn verwijderd, schilderingen werden geretoucheerd. De restauratie is voorbereid en bij de uitvoering begeleid door architectenbureau Verlaan en Bouwstra. Dit alles in nauw overleg met Pier Terwen, adviseur restauratie funeraire monumenten: “Dit unieke grafmonument ziet er weer goed uit, zonder dat het ‘herstel’ al te zichtbaar is. Deze geslaagde eerste fase vestigt nóg meer de aandacht op de noodzakelijke restauratie van het bijbehorende retabel.” Een bijzonder monument verdient bijzondere aandacht. Zowel de Grote Kerk, de gemeente en de provincie vinden dat het onder de aandacht hebben en houden van het grafmonument van Reinoud III van Brederode van belang is. De voltooiing van dit deel van de restauratie is dé kans om die aandacht vast te houden. Vanmiddag wordt in de Grote Kerk de restauratie van het grafmonument feestelijk uitgeluid. Gedeputeerde Mariette Pennarts, wethouder Landwehr van monumenten én wethouder Verweij van cultuur van de gemeente Vianen zijn hierbij aanwezig. Door het luiden van de Bourdon, de grootste klok van de Grote Kerk, wordt nog extra aandacht gevestigd op het einde van de restauratie. Deze klok moet ook hebben geluid toen Reinoud III in 1556 in de kerk werd begraven. 

Ondertekening Cultuurpact

De gemeente en provincie grijpen deze bijzondere gelegenheid aan om een Cultuurpact te ondertekenen. Met dit pact spreken beide overheden de intentie uit om gezamenlijk te werken aan het duurzaam/blijvend onder de aandacht brengen van de rijkdom aan cultuur in Vianen. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Ik vind het belangrijk om metgemeenten als Vianen samen te werken aan het behoud van ons rijke culturele klimaat. Utrecht is
een topregio, waar het goed toeven is: cultuur en erfgoed dragen hier in belangrijke mate aan bij.” Wethouder Cultuur Marcel Verweij: “Met het ondertekenen van het Cultuurpact zetten wij weer een stap verder in het realiseren van onze Toekomstvisie. Daarin speelt ons cultureel erfgoed een belangrijke rol.”

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.