do 5 feb 2015

VIANEN • Na ruim een half jaar is de restauratie van het zestiende eeuwse grafmonument van Reinoud III Van Brederode afgerond.

Vier restaurateurs hebben de beeldhouw-werken en de schilderingen van het uitzonderlijk rijke en bijzondere grafmonument op secure wijze onder handen genomen.

2015 02 15 Het kontaktDe Grote Kerk is zeer tevreden met het resultaat van deze eerste fase van de restauratie. Op termijn zal ook gestart met de restauratie van het altaarretabel.

Het restauratieproces

De beeldhouwwerken zijn onder handen genomen door Adriaan van Rossem en Ton Wuijten. Naast het herstellen van beschadigingen aan het natuursteen, zoals ontbrekende tenen aan de transi, zijn de beelden goed schoongemaakt. Aan het schilderwerk van onder andere het linnen onder de overhuiving hebben Leo Scholten en Rob Crèvecoeur het restauratiewerk uitgevoerd.

De blazen die onder het linnen waren ontstaan zijn verwijderd en schilderingen zijn geretoucheerd. De restauratie is voorbereid en bij de uitvoering begeleid door het architectenbureau Verlaan en Bouwstra. Dit alles  in nauw overleg met Pier Terwen, adviseur restauratie funeraire monumenten: “Dit unieke grafmonument ziet er weer goed uit zonder dat het ‘herstel’ al te zichtbaar is. Deze geslaagde eerste fase vestigt nog meer de aandacht op de noodzakelijke restauratie van het bijbehorende retabel.”

Afsluiting restauratie

Een bijzonder monument verdient bijzondere aandacht. Zowel de Grote Kerk, de gemeente en de provincie delen de mening dat het onder de aandacht hebben en houden van het grafmonument van Reinoud III van Brederode van belang is. De voltooiing van dit deel van de restauratie is dé kans om die aandacht vast te houden.

Op woensdag 11 februari zal om 15.00 uur de restauratie van het grafmonument feestelijk worden uitgeluid in de Grote Kerk. Gedeputeerde Mariette Pennarts en wethouder Landwehr van monumenten en wethouder Verweij van cultuur van de gemeente Vianen zullen bij deze gelegenheid aanwezig zijn. Door het luiden van de Bourdon, de grootste klok van de Grote Kerk, wordt nog extra aandacht gevestigd op het einde van de restauratie. Deze klok moet ook hebben geluid toen Reinoud III in 1556 werd begraven in de kerk.

Ondertekening Cultuurpact

De gemeente en provincie grijpen deze bijzondere gelegenheid aan om een Cultuurpact te ondertekenen. Met dit pact spreken beide overheden de intentie uit om gezamenlijk te werken aan het duurzaam/blijvend onder de aandacht brengen van de rijkdom aan cultuur in Vianen.

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Ik vind het belangrijk om met gemeenten zoals Vianen samen te werken aan het behoud van ons rijke culturele klimaat. Utrecht is een topregio waar het goed toeven is: cultuur en erfgoed dragen hier in belangrijke mate aan bij.”

Wethouder Cultuur Marcel Verweij: “Met het ondertekenen van het Cultuurpact zetten wij weer een stap verder in het realiseren van onze Toekomstvisie. Daarin speelt ons cultureel erfgoed een belangrijke rol.”

bron: persbericht gemeente Vianen

Hier is het originerel bericht in het kontakt te vinden.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.