Beste leden,

 

Het is voor ons allemaal wel een zeer bijzonder jaar geweest. Je schijnt het maar één keer in je leven mee te maken: Lock Down, op afstand blijven, je geliefden niet kunnen knuffelen, dierbaren plotseling verliezen en Kerst en Oudjaar met maar een zeer klein gezelschap kunnen vieren.
Maar het vaccin gaat komen en tegen de herfst van volgend jaar zou alles weer ‘normaler’ kunnen zijn. Daar gaan we van uit en laten we wel wezen, historisch gezien hebben we in Vianen soms wel voor hetere vuren gestaan. 2020 was ook een heel productief jaar. We hebben onze statuten vernieuwd.Nu zult u daar niet echt wakker van liggen, maar dit was wel het jaar waarin we onze doelstellingen en uitgangspunten hebben herijkt, om de zoveel jaar moet dat toch echt gedaan worden.
Ook hebben we het Jaarboek aangepast. Het nieuwe Magazine oogt heel mooi en komt twee keer per jaar uit, met artikelen die zeer aanspreken. Onze website is vernieuwd en biedt de bezoeker een schat aan actuele en historische informatie, bijvoorbeeld over de vondst van het massagraf bij de Blauwpoort, waardoor Vianen wel even op de kaart is gezet. (zie verder in deze Nieuwsbrief ‘Van de redactie’ en ‘Het raadsel van Vianen!’).

Achter de schermen hebben onze vrijwilligers, voor zover dat mogelijk was, veel werk verzet, waar we hen zeer erkentelijk voor zijn. Want zonder vrijwilligers geen goed functionerende Historische Vereniging!

Het raadsel van Vianen !

Verslag 3 december 2020

Afbeelding2

De eerste inschatting – 60 tot 80 skeletten – klopt in grote lijnen nog steeds, maar de mogelijkheid dat het tot 100 kan oplopen is reëel. Ook nu kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld of het om mannen of vrouwen gaat, ondanks de berichten die daarover in de pers verschijnen. Jonge kinderen zijn er in elk geval (nog ?) niet bij.
Inmiddels zijn ruim 40 skeletten geheel blootgelegd en van een nummertje op een geel labeltje voorzien. Het is de bedoeling dat alle skeletten worden uitgegraven om onderzocht te worden. Alle skeletten worden globaal onderzocht en een aantal, steekproefsgewijs, gedetailleerd. Er kan bijvoorbeeld onderzocht worden of er beschadigingen voorkomen die het gevolg zijn van geweld, of dat een of andere ziekte als doodsoorzaak kan worden gezien.
Behalve beenderen waren tot nu toe alleen spijkers van de vergane kisten gevonden, maar de afgelopen week is daar iets bijgekomen: kleine benen knoopjes. Dat duidt erop dat de lichamen in een doodshemd zijn begraven. Resten van die doodshemden of andere kledingresten zijn niet teruggevonden.
Door het natte weer van de afgelopen dagen is de omgeving veranderd in een enorme modderpoel. Om het graafwerk mogelijk te blijven maken, is het deel waar gewerkt wordt, voorzien van een uit een paar delen bestaande tent.
Om ongenode bezoekers, die als er niet gewerkt wordt poolshoogte willen nemen te weren, wordt het terrein nu bewaakt met camera’s.

Hans Kluit

Van de redactie

Het tijdschrift dat in oktober van dit jaar uitgekomen is heeft veel aandacht gekregen en positieve reacties opgeleverd.
Als vereniging zijn wij daar leden en ook niet-leden erkentelijk voor. Nadrukkelijk noem ik ook niet-leden. Een aantal van hen zijn tot ons genoegen door de uitgave lid geworden maar ook in de losse verkoop bij CIGO in de Monnikenhof en bij de Bruna op de Voorstraat heeft het blad het goed gedaan. Het volgende nummer zal in het voorjaar van 2021 verschijnen. De redactie houdt zich overigens aanbevolen voor een ieder die eenbijdrage aan het tijdschrift wil leveren. Reacties zijn welkom via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het postadres: Kerkstraat 10, 4132 BE Vianen.

Website www.landvanbrederode.nl

De nieuwe site is sinds enkele maanden ‘in de lucht’ en ook hierover zijn veel enthousiaste reacties ontvangen.

Afbeelding3

 

Het is niet alleen de mooi vormgegeven eigentijdse lay-out die de site aantrekkelijk maakt, maar ook inhoudelijk worden er de nodige slagen gemaakt. Er was veel meer van de rijke collectie van de vereniging digitaal beschikbaar dan wat er op de vorige site stond. Een belemmering voor het complementeren van het erfgoed is dat door de coronamaatregelen het depot van het stadhuis, waar de collectie zich bevindt, niet toegankelijk is. Het zij zo!
Een samenvatting van enkele onderwerpen die onder de bezielende leiding van onze webmaster Wim Floris geactualiseerd worden en die zeker uw aandacht verdienen:

  • De jaarboeken vanaf 2000 t/m 2019 worden gedigitaliseerd en we gaan ervan uit dat deze voor het einde van het jaar beschikbaar zullen zijn. Het tijdschrift van 2020 houden we nog even voor onze leden;
  • het overzicht over de archivalia is praktisch compleet. Er ontbreekt nog 1 nummer;
  • de handschriften staan voor 90% geactualiseerd op de site;
  • van de 16 kaarten, die in het bezit zijn van de vereniging, zijn er 14 afbeeldingen gepubliceerd;
  • de muntencollectie is compleet en geeft een volledig overzicht;
  • de collectie prenten en tekeningen is compleet;
  • het persarchief van 2012 t/m 2019 staat, met dank aan de pr-man Henk Lammertink, volledig op de

Speciale aandacht verdient uiteraard het bijzondere nieuws over de gevonden opgravingen bij de Blauwpoort.

Afbeelding4

Zolang er nog geen uitsluitsel is over de datering van de opgegraven skeletten blijft het over de oorzaak gissen. Toch is ervoor gekozen om, met het grootst mogelijke voorbehoud, aan de hand van bekende oorlogshandelingen c.q. vastgestelde epidemieën een aantal mogelijkheden ter verklaring te geven. Zie op de site: ‘Opgravingen’.

https://www.landvanbrederode.nl/index.php/publicaties/opgraving

Afbeelding5

Tenslotte wil ik de aandacht vestigen op een nieuwe serie ‘Heren van Vianen’ die te vinden is onder het kopje Publicaties. Ook te vinden via de zoekfunctie. Hoe lastig is het niet om de Middeleeuwse geschiedenis van Vianen te begrijpen. Wie stichtte de stad, wanneer werden de eerste markten gehouden, wie trouwde met wie etc. De serie start met een artikel over Zweder van Beusichem, als eerste heer van Vianen. De volgende artikelen brengen ons steeds dichter naar onze tijd.

Aanbevolen. Rob de Graaff

2021

Wat 2021 ons zal brengen is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. Het jaarrooster van activiteiten blijft onder uitdrukkelijk voorbehoud vooreerst staan. Over wijzigingen wordt u via de Nieuwsbrief (en Website) geïnformeerd. Kerst en Oudjaar zullen anders zijn dan andere jaren, toch wensen wij u goede feestdagen toe en voor 2021 ‘al het goede’.

Blijf vooral gezond!

Namens het bestuur Ralf Krämer

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.