Beste leden,

2023 is alweer enige maanden oud. De eerste kleine excursie heeft inmiddels plaatsgevonden. Op 18 februari togen een aantal leden naar Amsterdam om in de Nieuwe Kerk, in het kader van het Rampjaar 1672, een herdenkingsbijeenkomst van zeeheld Michiel de Ruyter bij te wonen. Na twee lezingen volgde een kranslegging in de crypte bij het graf van De Ruyter. Een uitgebreid verslag van deze geslaagde excursie vindt u als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

28 MAART 2023 ALV en LEZING

Dinsdag 28 maart 2023 bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Zie voor nadere informatie (Uitnodiging, Agenda en toelichting Agenda) de bijlagen bij deze Nieuwsbrief.

Na de Algemene Ledenvergadering zal Dr. Lisette Kootker, universitair docent aan de VU Amsterdam en een autoriteit op haar vakgebied, een lezing geven over archeologisch isotopenonderzoek. Isotopenonderzoek houdt zich bezig met research naar de aanwezigheid van chemische elementen in skeletresten en geeft inzicht in vragen rondom mobiliteit, dieet en ouderdom van de gevonden geraamten. Isotopenonderzoek is een betrekkelijk jonge specialisatie binnen de archeologie en is b.v. ook toegepast bij de skelettenvondst in Vianen, om ouderdom en herkomst van de gesneuvelde soldaten te kunnen bepalen. Wij weten uit goede bron dat u zich geen moment zult vervelen tijdens de lezing.

De lezing is gratis voor leden en partnerleden – niet-leden betalen 5 euro.

CONTRIBUTIEBETALING 2023  

Rond deze tijd ontvangt u een e-mail met verzoek tot het betalen van de jaarlijkse contributie. Wij hopen, dat u dit zo spoedig mogelijk wil overmaken.

Wij verzoeken u om zo snel mogelijk te betalen want het controleren van de betalingen en het sturen van herinneringen kost heel veel tijd.

Leden in Vianen € 18,00

Leden buiten Vianen € 22,50

Partnerleden € 10,00

RABO bankrekening NL05RABO0103182454

Diegenen die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven zullen een aankondiging van de afschrijving ontvangen.

 

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.