Overzicht van de jaarboeken en tijdschriften met de inhoud.

Bij ieder nummer is een link opgenomen naar de pdf met het hele jaarboek. Te herkennen aan dit symbool: . Sommige artikelen in de inhoudsopgave zijn ook gelinkt. Die links verwijzen naar artikelen op de site die zijn overgenomen uit het jaarboek.

Jaargang 1 (1976)

Nummer 1

1. Inleiding
2. De redactie
3. Historische verzamelingen van de vereniging: a. Archivalia b. Gedrukte stukken c. Kaarten en prenten d. Munten
4. De eerste prent, behorend tot de verzameling van de vereniging: a. Capel te Helsdingen buyten Vianen
5. Zweder van Beusinchem en zijn zegel (J. Heniger)
6. Lafayette en Vianen (G. P. Gosman)

Jaargang 2 (1977)

Nummer 1

1. Uit de bestuursvergadering
2. Het huis Amaliastein gelegen in het Viaanse bos, 1607 (Isaac le Long)
3. Hubrecht van Vianen (J. Heniger)
4. Brederode’s huis ter Kleef (G.P. Gosman)
5. De Brederode portretten (J. Heniger)
6. Joden in Vianen in de 18e eeuw (H. L. Ph. Leeuwenberg)
7. Excursie

Nummer 2/3

1. Aan de lezers
2. De Brederode portretten Retificatie
3. Zweder van Vianen (J. Heniger)
4. Vianen en de spotprenten op de windhandel (C.H. Slechte): a. Inleiding b. De windhandel c. Vianen
5. Verslag excursie historisch landschap Vijfheerenlanden (J. Heniger)

Jaargang 3 (1978)

Nummer 1

1. Inleiding (N.J. Maarsen)
2. Afbeelding Gezicht op de Landpoort (H. L. Ph. Leeuwenberg)
3. Willem van Duivenvoorde (J. Heniger)
4. Lijst van regerende Heren en Vrouwen van Vianen (J. Heniger)
5. Willem Anthonij Ockerse, een veelzijdig man uit de 18e eeuw, geboren te Vianen (Hanna Schouten)
6. Uit een brief van J. Monster, Hamilton (Canada)

Nummer 2/3

1. Redactioneel voorbericht (Het bestuur)
2. Gezicht op Schoonrewoerd, 1750. Ets door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beyer. (H. L. Ph. Leeuwenberg)
3. Hendrik I en Gijsbrecht van Vianen (J. Heniger): a. Hendrik I (1351 – 1352) b. Gijsbrecht (1352 – 1391)
4. Het slot Batenstein, te Vianen (A.C.N. Koenhein)
5. Brandbestrijding in Vianen, 250 jaar geleden (C. Ruiter)

Jaargang 4 (1979)

Nummer 1/2

1. Bericht van de redactie
2. Prent, het dorp Heicop, 1750. Bij een ets van Hendrik Spilman (H. L. Ph. Leeuwenberg)
3. Hendrik II van Vianen (J. Heniger)
4. Hendrik van Brederode: ja of nee? (J.A.L. de Meyere)
5. Ameliastein of de Oranjeboom (A.C.N. Koenhein)
6. Inleiding op “Bestek 1490” (De redactie)
7. Bestek 1490 in het land van Vianen en Ameide
8. Kroniek: a. Synagoge Monument b. Boek “Leven van Dirk Volckertsz. Cornhert” van H. Bonger. c. Tentoonstelling “De kogel door de kerk” in Den Haag d. Boek “Kastelengids van Nederland” e. Nieuwegein heeft Historische Kring f. Stadhuisperikelen g. DOS 60 jaar h. Geschiedenis in Veelvoud i. R.K. kerk bestaat 100 jaar j. Het beleg van ’s Hertogenbosch in Noordbrabants Museum
9. Verenigingsnieuws
10. Ledenlijst

Nummer 3/4

1. Bericht van de redactie
2. Aanvullende gegevens over de Landpoort te Vianen (J. Ruijter)
3. Medische zorg te Vianen (J.A.M. Koenhein): a. De ordonnantie b. De doktoren c. De apothekers d. De chirurgijns e. Andere genezers f. De joden g. Noten
4. Het Slot Batenstein II (A.C.N. Koenhein)
5. Kroniek
6. Verenigingsnieuws

Jaargang 5 (1980)

Nummer 1

1. Bericht van de redactie
2. De Vijfheerenlanden (J. Smits)
3. Ladieu tue – ung me tout. Bij de graftombe van Reinoud III van Brederode en zijn echtgenote te Vianen (J.A.L. de Meyere) a. Inleiding b. Sterven c. Begraven d. Grafmonumenten e. Opdrachtgever f. Reinoud III g. Kunstenaar h. Datering i. Diepere betekenis j. Waardering k. Veranderingen l. Legende
4. Fragment van een reglement in verband met begrafenissen (J.A.L. de Meyere) a. Inleiding b. Koetsen c. Kleden d. Mantels d. Overige bepalingen
5. Te water, Ockerse en het begraven in de kerken binnen de steden (A,C.N. Koenhein)
6. Twee gietijzeren grafmonumenten te Vianen (Mr. J. Belonje)
7. Ledenlijst 

Nummer 2/3

1. Bericht van de redactie
2. Hendrik van Brederode: ja of nee? Een reactie. (J.H. Verhoog)
3. Een ridder van de olifantsorde, Johan Wolfert van Brederode en zijn familie. (M.E. Tiethof - Spliethoff)
4. “De grote pomp” te Vianen: een monument ter nagedachtenis aan Johan Wolfert van Brederode? (J. Ruijter)
5. Kroniek a. Nieuwe steden in de middeleeuwen” b. In het zadel. c. Bond Heemschut d. Kijk op boerderijen. e. Het protestatisme te Brussel. f. Bijdrage tot de geschiedenis van het gildewezen. g. Ruilverkavelingsplan Vijfherenlanden h. Beroende zilversmeden i. Jutphaas, wie praat er nog over? j. Dood en begraven k. Ingenieurs in Nederland l. Philip van Bourgondië l. Grap of consumentenbedrog? (J. Smits) m. Het Land van Brederode in prent: verslag van een gesprek met Ton Diekstra. (J. Smits)
6. Verenigingsnieuws. Verslag van de excursie naar kasteel Doorwerth. (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) . Uitnodiging voor de excursie naar de Lopikerwaard
7. Ledenlijst.

Nummer 4

1. Bericht van de redactie
2. Reinoud III van Brederode en de stad Terwanen. (J.H. Verhoog)
3. Bedelaars in het Land van Vianen. (P. Horden)
4. Familiearchief van Zijll (J. Heniger)
5. Kroniek a. Glasmolen te Leerdam b. Thorn – het witte stadje c. Jacob Campo Weyermans d. Plaatselijk nieuws e. Formele objectiviteit in stedenbouw. f. Rechtsspiegel – Een rechtshistorische terugblik in de lage Landen. g. De hervormde kerk van Lexmond h. Zangvereniging Hallelujah, zeventig jaar i. Subsidiestop Monumenten in Zuid – Holland j. Bouwen op een driehoek k. Verkeer en vervoer l. Keizer Napoleon in Jutphaas en Vreeswijk.
6. Verenigingsnieuws
7. Nieuwe leden.

Jaargang 6 (1981)

Nummer 1

1. Bericht van de redactie
2. Vicarie van Bloemestein. (C. Dekker)
3. Leerdam: meer dan twee eeuwen glasindustrie. (H.A. Visser)
4. Aanvullende gegevens over het dorp Heicop. (J. de With)
5. Veranderen kan ‘t: een aanvulling. (Hanna Schouten)
6. Te gaste: Nieuw leven.
7. Kroniek a. Negentiende-eeuwse winkelpuien. b. Provincie Rijnmond c. “De Drie Steden”: een historisch tijdschrift van Buren, Culemborg en Tiel. d. Historische Vereniging “Leerdam”. e. Uitblijven complete geschiedenis van Vianen. f. Groot Museumboek g. Museumboek voor Zuid - Holland h. Natuursteen in monumenten.
8. Verenigingsnieuws

Nummer 2

1. Bericht van de redactie
2. Vianen, middelpunt van het verzet 1566 – 1567. (Dr. A. van Hulzen)
3. Inleiding op Steven de Witt. (redactie)
4. Uit de Viaanse Historie van de vorige eeuw: De Maatschappij ter verbetering van het Lot der Armen te Vianen, onder de zinspreuk “Vlijt geeft Zegen”. (W.W. vom Schemm / J. Solk)
5. Te gast: VV Brederodes Vianen (NN)
6. Kroniek a. Constantijn Huygens b. De Hofpoort c. Historische Vereniging “Leerdam”. d. De Hollandse Bodebus e. Ina Boudier – Bakker m. Brederodes 60 jaar f. “Kijk op stadhuizen”. g. Monumentenwacht h. “Tractaat tegen het Jodendom” van Jacob Campo Weyerman i. Klokken torenuurwerken
7. Verenigingsnieuws.

Nummer 3/4

1. Bericht van de redactie
2. Nogmaals het Slot Batestein, zijn beschrijvers en zijn bewoners. (Hanna Schouten)
3. Vianen als domicilie en inspiratiebron van Ina Boudier – Bakker. (Gé Vaartjes)
4. Kroniek a. Valkenstraat 11 b. Uitbreiding van het stadhuis c. De nieuwe brug van Vianen in A 27 d. Algemene Middenstandsvereniging bestaat 50 jaar e. HSV De Reiger bestaat 50 jaar f. Damtournooi Vianen 720 g. Kerkepad op 11 en 18 juli 1981. h. “Franse Oratorianen en de Clerezie in de jaren 1752 – 1763” van drs J. Smits i. Dirck Volckertsz. Coornhert te Vianen j. Jachthaven te Lexmond door W. van Zijderveld. k. Herman de Man l. Herman de Man m. “Kerken, wat doe je er mee?”. Dr. R. Steensma n. De Grote Pomp te Vianen o. De Watertoren aan het Hofplein p. “80 stadswandelingen” van de ANWB q. Vereniging voor Industriele Archeologie in Zuid – Holland – Zuid. r. Vianen op prentbriefkaarten.
5.Verenigingsnieuws

Jaargang 7 (1982)

Nummer 1

1. Bericht van de redactie
2. Eerste voorzitter van onze vereniging wordt tachtig (H.L.Ph. Leeuwenberg)
3. Een “document” van onze vereniging (historische document)
4. Coorhert en Brederode (Dr. H. Bonger)
5. Jacob van Hervelt. Zijn activiteiten in Vianen (Drs. J.H. van Els)
6. Kroniek a. Schilderij door Huub Sluis b. Nieuwe brandweergarage aan ’t Wed c. Stedelijke structuren – een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad d. Uit de Domphoorn van de Vogelwacht e. Boekje kasteel Rijnhuizen f. Herdruk: Vreeswijk aan de Lek – Momenten uit de dorpsgeschiedenis. g. Vreeswijk, de Vaartse Rijn en de Koninginnesluis h. Lexmondse ijsclub Door Eendracht bestaat 75 jaar..
7. Herman de Man – Nieuw boek (H.L.Ph. Leeuwenberg) Uit mijn kinderjaren
8. De mysterieuze “veenmol” van Vianen (NN)
9. Verenigingsnieuws, excursie (met jaarvergadering) naar Buren.

Nummer 2/3. Hagestein

1. Bericht van de redactie
2. Hagestein 600 jaar .... (Burgemeester van Hagestein H. van der Gronde)
3. Lijst met afkortingen
4. Middeleeuwse ontginningsgeschiedenis van Hagestein R. van Acquoy)
5. Stadsrechtverlening van Hagestein in 1382 (A,C.N. Koenhein).
6. Een nieuw kasteel (T.J. Hoekstra)
7. Beleg van Hagestein in 1405 (J. Heniger)
8. Enkele grepen uit de geschiedenis van de Hagesteinse parochie in de middeleeuwen (H.L.Ph. Leeuwenberg).
9. Lijst van regerende heren en vrouwen van Hagestein (J. Heniger)
10. Lijst van pastoors en bedieners van de parochiekerk van Hagestein (H.L.Ph. Leeuwenberg
11. Lijst van predikanten van de kerk van Hagestein (NN)
12. Hagestein en het water. Enkele aantekeningen omtrent de geschiedenis van Hagestein (J.M.M. Ruijter)
13. Een overzicht. Uit Aardrijkskundig Woordenboek door A.J. van der Aa (de redactie)

Nummer 4

1. Bericht van de redactie
2. In memoriam G.B. Pellikaan (G.A. Verduin)
3. Historische pedagogiek (P. Horden).
4. Te gast: de School met de Bijbel te Lexmond (J. van Dieren).
5. Kroniek a. Willem Anthonij Ockerse (1760 – 1826) , leven en werken, door Hanna Schouten b. Actionisten (in Aan de oevers van de Lek en Linge door Moorrees c. Opdeling rijksmonumenten en gemeentemonumenten door CRM d. Naïef schilder Govert Rombout overleden e. Opdat de ruimte meevieren – een studie over de spanning tussen de liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken, door dr R. Steensma. f. Nijhof’s Geschiedenis – lexicon Nederland – Belgie, door H.W.J. Volmuller g. Gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden
8. Verenigingsnieuws a) Verslag excursie Buren op 15 mei 2005 b. Lezingencyclus c. In en leven om de poort, tentoonstelling en boek.

Jaargang 8 (1983)

Nummer 1/2

1. Bericht van de redactie
2. “Vyanens alverdriet”: Jacob Campo Weyermans (A.J. Hanou)
3. Kroniek a. Onthulling beeld van Twee Monniken medio augustus 1982. b. Stadsherstel in kleine kernen – ervaringen in Vianen, Brielle en Hulst. c. Verplaatsing grote pomp d. Ander subsidiesysteem in andere gemeente e. Het wezen van het schrijversschap van Ina Boudier – Bakker, door Ge vaartjes f. Brochure voor ABN bank g. De geschiedenis van de Vreeswijkse en Jutphase tol h. Oude Nederlandse maten en gewichten, uitgave Meertens instituut i. Jaarboek 1983 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden j. Geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheid Noordeloos en Overslingerland door M. Schakel. k. Land van Polders en molens l. Hoogbouw langs de Lek in Nieuwegein?
5. Verenigingsnieuws a. Protest b. Bijzondere aanwinst voor de vereniging c. Nieuwe vondsten in Vianen door archeologische werkgroep d. Verslag van de excursie naar Munster e. Excursie (met jaarvergadering) naar Culemborg

Nummer 3/4

1. Bericht van de redactie
2. De nachtwacht te Lexmond (W. van Zijderveld)
3. Grafstenen in de kerk van Lexmond (P. Horden)
4. De reigers van Vianen (J.M.M. Ruijter)
5. Verenigingsnieuws a. Genealogische werkgroep: nieuwe start. b. Verslag excursie naar Culemborg. c. Excursie naar Xanten d. Lezingencyclus e. Tentoonstelling Stedelijk Museum Vianen.
6. Kroniek a. Jaarboek Alblasserwaard en Vijfheerenlanden b. Stichting Bedrijfsmonumenten Midden Nederland c. Jacob Campo Weyerman d. John Wortel e. Waterkrachtcentrale Hagestein f. Toonneel des Aerdrijcx. g. Gif – top – dertig in Nederland h. Zuid – Hollandse Zaken

Jaargang 9 (1984)

Nummer 1 / 2 Hendrik Bongers

1. Bericht van de redactie
2. Hendrik Bongers, apotheker te Vianen (drs. R.A. Brongers)
3. Kroniek a. Een gedamasceerde lanspunt uit Vianen b. Jaarboek 1984 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden c. Grens Nostra d. KNG voor Geslachts – en Wapenkunde e. Querido’s letterkundige reisgids van Nederland. f. Pubertijd – gedichten uit de jaren vijftig. g. Nationale kadobon h. Stichting tegen gemeentelijke Herindeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden i. Hoogbouw aan de Lek in Nieuwegein j. Alle verhalen Oud en Nieuw k. Merklappen

Nummer 3 / 4 Eeuwenoude kaarten en plattegronden van Vianen en de Vijfheerenlanden

1. Bericht van de voorzitter
2. Eeuwenoude kaarten en plattegronden van Vianen en de Vijfheerenlanden (J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter) a. Inleiding b. Kaartenmakers c. In den beginne d. Vianen op een Romeinse kaart e. Een nieuw wereldbeeld f. Van Deventer en sGrooten g. Militaire kaarten h. Nieuwskaarten i. Braun en Hogenberg j. Van het zuiden naar het noorden k. Kaerius en Hondius l. Atlas m. Kartografisch materiaal op kasteel Batestein n. Blaeu o. Joan Blaeu geportretteerd door Jan van Rossum p. De 18de eeuw q. Tot besluit r. Kaartenverzameling s. Beknopte bibliografie

Jaargang 10 (1985)

Nummer 1

1. Bericht van de redactie 2. De hensbekers van de Vijfheerenlanden 3. Bonifacius Mijnlieff, steenbakker te Vianen, en zijn familie 4. Kroniek.

Nummer 2/3/4

1. Bericht van de redactie 2. De Biezenpoldermolen 3. Brand in Lexmond 4. Verkeersproblemen 5. De hensbekers van de Vijfheerenlanden – 6. Kroniek.

Jaargang 11 (1986)

Nummer 1/2: Kerkennummer

1. Bericht van de redactie 2. Een katholieke schuilkerk in Vianen (ca. 1650 – 1808) (H.L.Ph. Leeuwenberg 3. De neo – gothische kerk van Maria ter Hemelopneming te Vianen. (A.J. Looyenga) 4. Egbertus Geerdink (1835 – 1916), bouwpastoor (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 5. De kostschool van de Franse oratorianen te Vianen (1753 – 1762) (F. Smit) 6. De doleantie te Vianen (M.H. Quak) 7. Joden in Vianen (J.A.M. Koenhein) 8. Ledenlijst

Nummer ‘3/4, Boeren, burgers, buitenlui.

1. Bericht van de redactie 2. Op bezoek bij een honderdjarige (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 3. De magistraat van Vianen (L.G. Krijnen) 4. De bestuurders van Vianen in de 18e eeuw (L.G. Krijnen) 5. Van de vrij vogels en Viaanse reigers; enige aantekeningen van Jacob Camp Weyermans (A.C.N. Koenhein) 6. “Strijd, rust en verlatenheid”. Politieke en economische aspecten te Vianen 1840 – 1850 (G.J.N. de Korte) 7. Kroniek

a. Tentoonstelling jan Blanken b. Een poort te veel.

Jaargang 12 (1987)

Nummer 1: Kommer en kwel

1. Bericht van de redactie 2. Een 16e eeuwse kroegruzie te Hagestein (H.L.Ph. Leeuwenberg) 3. Een “Utrechtenaer” in Vianen. Kroniek van een sodomieproces.(ca. 1650 – 1808) (M.H. Quak) 4. Huwelijksperikelen (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 5. Kroniek

a. Stichting Herstel Grafmonumnet Jan Blanken b. Stoomsteenfabriek “De Lek”. c. De hoogstaangeslagenen

Nummer ‘2/3: Strijd en strijdtoneel.

1. Bericht van de redactie 1. Vianen in de Napoleontische tijd (M.J. Ververs) 2. De Diefdijk als sector in de Nieuwe Hollandse waterlinie, 1815 – 1940 (D.T. Koen) 3. Spitten in de polder. “De aanleg van de “Paasdam” in het Lakerveld, 1944 (B. Sijbers en F. Leeuwenberg – Steegh) 4. Kazernering in het Weeshuis (J.M.M. Ruijter) 5. Kroniek

1. Asielzoekers in Vianen; een bijzondere tentoonstelling. 2. Het boterhuis 3. Vianen patriottenstad

Nummer 4: Wind en water

1. Bericht van de redactie 2. Scheepvaart tussen Vianen en Hagestein (H.L.PH. Leeuwenberg) 3. De trekvaart tussen Vianen en Gorinchem (J.A.M. Koenhein)

1. Inleiding 2. Door de aanleg van de trekvaart tussen Gorinchem en Vianen (beter is het te spreken van het operationeel maken van de bestaande vaarweg) in 1658 werd de stad opgenomen in het trekvaart systeem dat de belangrijkste teden in Holland met elkaar verbond. 3. De trekvaart 4. Molens in Vianen (A.C. Enkelaar)

Jaargang 13 (1988)

Nummer 1 Zilverschoon

1. Bericht van de redactie 2. De bouwgeschiedenis van het huis Langendijk 14 – 16 te Vianen (Bart Klück) 3. De restauratie van het huis “Neêrlands Welvaren” aan de Langendijk 14 – 16 te Vianen (A. Verlaan) 4. De edelsmeden van Vianen uit Vianen (J. Heniger) 5. Kerkzilver te Vianen (M.H. Quak) 6. Kroniek

a. Kraneschipbrug b. Puzzel c. Reconstrictietekeningen Wipkorenmolen d. Reacties van lezers

Nummer 2/3/4 Jan Blanken

1. Bericht van de redactie 2. Jan Blanken Jansz. (1755 – 1838), Inspecteur – generaal van de Waterstaat (R.M. Haubourdin). 3. Jan Blanken en de waterstaat van de omgeving van Vianen (G.P. van der Ven) 4. Jan Blanken en de “Oude Sluis” te Vreeswijk (H. Dam). 5. Een gedenkteken in gegoten ijzer (W.H.P. Scholte) 8. Kroniek

a. Jan Blanken in het Stedelijk Museum Vianen b. Stichting herstel Grafmonument Jan Blanken c. Bruggenbouw d. Jan Blankenlezing e. Oudste inwoner van Vianen overleden 9. Verenigingsnieuws

a. Ledenlijst

Jaargang 14 (1989)

Nummer 1

1. Bericht van de redactie 2. Geuzenpenningen, napjes en kalebasjes (G. van der Meer) 3. De “veenmol” van Vianen blijkt een bronzen langoest (H.E. Muller / L.B. Holthuis). 4. 40 jaar opvoeden tot belangstelling en gepaste trots (NN) 5. Vianen toen en nu (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh). 6. Kroniek

a. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Vianen; b. Onderwijs te Lexmond c. Dialect in de Vijfheerenlanden; d. P.J. Meertensinstituut zoekt medewerkers; e. Culturele gids Zuid-Holland f. Kerkenraamactie.

Nummer 2

Pers en publiciteit 1. Bericht van de redactie 2. De kranten van Vianen (Oda Schmalhausen / Hans Koenhein) 3. Vianen, toe en nu (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 4. Kroniek

a. Grafmonument Jan Blanken onthuld; b. Jan Blanken en Vijverlust c. Amelia van Nieuwenaar d. Mollen in de Voorstraat

Nummer 3/4 Catalogus

1. Voorwoord 2. Archivalia; 3. Archief van de heerlijkheid; 4. Tienhoven 5. Bibliotheek 6. Handschriften en documenten 7. Prenten en tekeningen 8. Kaarten en plattegronden 9. Fotografische afbeeldingen 10. Munten en penningen.

Jaargang 15 (1990)

Nummer 1/2 Vianers in den vreemde.

1. Bericht van de redactie 2. Pierre de Salve, onderkoopman en opperhoofd van Mannar (J.L. Terweij); 3. Cornelius Comegys (1630 – 1708), jongeman van Lexmond. Zijn loopbaan en zijn familie in Amerika (Robert G. Comegys, vertaald door J. Heniger). 4. Oost west, thuis minder best. Het turbulente leven van Govert de Bruijn (E.M. de Bruijn – ter Denge en dr. J.H. de Bruijn); 5. Ondernemers in den vreemde (G.J. Woudenberg); 6. Vianen toe en nu (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 10. Kroniek

a. G.J. Verduin, erelid b. Holland of Utrecht? c. Historisch museum Nieuwegein d. AWN zoekt informanten

Nummer 3 / 4 Cultuur in Vianen

1. Bericht van de redactie 2. Een tonelist uit Vianen (Otto Dijk) 3. Lambert Sylvius (1620-1698), een veelschrijver, rector te Vianen (H. Krol / J. Heniger) 4. Mannenkoor in Vianen (A.J.M. Koenhein). 5. Vianen toen en u (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 6. Kroniek

a. Weer stukje aan het Viaanse cultuurgoed toegevoegd b. Aanwinst belangrijke Viaanse munt c. Bronzen paard van Pieter d’Hont voor Vianen d. Arkelse oorlog e. De N.H. kerk te Hagestein archeologisch nader bekeken f. Brederode graftombe in Veenhuizen g. Oproep medewerking familiegeschiedenis Vijfheerenlanden h. In memoriam Jan Dirk van Beest

Jaargang 16 (1991)

Nummer 1/2 Bedrijvigheid.

1. Bericht van de redactie 2. Het ontstaan van de gilden in Vianen (J.A.M. Koenhein / A.C.N. Koenhein). 3. Van bleekveld tot wasmachine, blekerijen in Vianen (H.L.Ph. Leeuwenberg). 4. De Lexmondse korenmolen (W. van Zijderveld) 5. “De notaris als noot daer is” (E.M. van der Marck). 6. Vianen toen en nu (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 7. Kroniek.

a. Ameliastein – 1

Nummer 3/4 Varia

1. Bericht van de redactie 2. De verkoop van Vianen en Ameide in 1725 (J.A.M. Koenhein). 3. Een Hottentot te Vianen (J. Heniger). 4. Licht in Lexmond. Lantaarns en lantaarnopstekers van Lexmond (W. van Zijderveld). 5. Vianen toen en u (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 6. Kroniek

a. Honderd jaar Koninginnensluis in Vreeswijk. b. Gedenkboek honderd jaar Merwedekanaal c. Dijkversterking Vianen Centrum

Jaargang 17 (1992)

Nummer 1/2/3/4 Vianen 1840.

1. Bericht van de redactie 2. Een rivierstadje in de marge van het gewest (collectief)

1. De stad 2. De bewoners 3. Economische verhoudingen 4. Sociale leven 5. Kerkelijk leven. 6. Onderwijsinstellingen 7. Slotbeschouwing. 8. Bijlagen 3. Kroniek

a. Uitnodiging Historische markt. b. Stichting Stedelijk Museum

Jaargang 18 (1993)

Nummer 1/2 Varia.

1. Bericht van de redactie 2. Vianen, Everdingen en Hagestein en de bestuurlijke herindelingen in de periode 1795 – 1840 (S.E.M. van Doornmalen). 3. Vianen, Lexmond en de paardenposterij (W. van Zijderveld) 4. De Vianensche Courant (S.E.M. van Doornmalen). 5. Nogmaals de Lexmondse korenmolen W. van Zijderveld). 6. Vianen toen en nu (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg – Steegh). 7. Kroniek.

a. Dijkversterking; b. Wandelen in de Vijfheerenlanden; c. Een douariere van Brederode beicht; d. Viaanse sporen in Duitsland; e. De molens van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.Land en water 1

Nummer 3 / 4 Land en water

1. Bericht van de redactie 2. De uitwatering in de Vijfheerenlanden voor 1460 (Ruud de Jong). 3. Bolgerijen in de middeleeuwen (J. Heniger). 4. Kroniek.

a. Piet Horden (1909 – 1993); b. Dijkversterking; c. Cursus genealogie; d. Etsen van Ton Diekstra; e. Nieuw onderkomen Stedelijk Museum; f. Hoe beschermd is het stadsgezicht

Jaargang 19 (1994)

Nummer 1/2 Varia.

1. Bericht van de redactie 2. Un homme perdu dans une ville perdu (J.P.G.M. Vaessen). 3. Het ambachtshuis te Hei – en Boeicop en zijn bewoners (J. de With). 4. Het Viaanse voermansgilde (W. van Zijderveld.) 5. Kroniek.

a. Grafzerken van Vianen b. De korenmolen terug in Vianen? c. Janus de Boeck (1900 – 1994)

Nummer 3 / 4 Gilden en economie.

1. Bericht van de redactie 2. De gilden en de economische ontwikkelingen in Vianen in de achttiende eeuw (J.A.M. Koenhein). 3. Het ambachtshuis en zijn bewoners (vervolg) (J. de With). 4. Kroniek.

a. Dijkversterking in stroomversnelling b. Archeologische Monumenten Inventarisatie c. Ingeburikname Nolting – Orgel in R.K. kerk te Vianen d. VVV brochure Vianen e. 1940 – 1945 f. Bio – bibliografie van de Brederodes g. Abraham Willaerts h. In memoriam Gerard Gosman i. Herdenkingstentoonsteling Willibrord

Jaargang 20 (1995)

Nummer 1/2 Reinoud II van Brederode

1. Bericht van de redactie 2. Een Hollandse luis in de Bourgondische pels (M.J. van Gent).

Nummer 3 / 4 Indices.

1. Woord vooraf. 2. Systematische overzicht van artikelen en bijdragen 3. Index op personen 4. Index op plaatsnamen 5. Index op beroepen en ambten

Jaargang 21 (1996)

Nummer 1/2/3/4 Gezond - bron

1. Bericht van de redactie
2. De Viaanse Gezond-Bron (B.W. Zuurdeeg en J. Heniger). 

Jaargang 22 (1997)

Nummer 1/2/3/4 Pompen of verzuipen

1. Bericht van de redactie 2. De industrialisatie van Vianen vanaf 1850 (Drs. J.A.M. Koenhein). 3. Het stoomgemaal van de polder De Eendracht (W. van Zijderveld). 4. Een zaak van lange adem (J. de With). 5. Kroniek.

a. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland. b. De dijkversterking van Lexmond tot Langerak. c. Gaasperwaard. d.. Landschapsplan. e. Boerderijstichting opgericht f. Restauratie van de grote Kerk te Vianen g. Woonheuvels in de Vijfheerenlanden

Jaargang 23 (1998) en 24 (1999)

Johan Wolfert van Brederode: een Hollands edelman tussen Nassau en Oranje 1599 - 1655

1. Woord vooraf 2. Johan Wolfert van Brederode: “In opbloey neergetoghen (A.J.H. Koenhein en J. Heniger) 3. Brederodes Haags huwelijksfeest: Voornaam vertoon “(J. Becker) 4. De religiepolitiek van Johan van Brederode (H.L.Ph. Leeuwenberg) 5. De bestuurlijke inrichting van Vianen voor 1795 (D.J. Wijmer) 6. Familiereünie in Vianen: portretten van Johan Wolfert en zijn gezin herenigd (M.E. Spliethoff) 7. De kleding van de Nederlandse adel in de 17e eeuw: en de portretten van de Brederodes (M. de Winkel) 8. De tuin van een krijgsman: Batenstein onder Johan Wolfert van Brederode en de hovenier Isaac Leschevin (V. Bezemer Sellers) 9. Johan Wolfert en Jacob van Campen (P.F. Vlaardingerbroek en B. Olde Meierink) 10. Een pestmeester bezweken aan de pest: de laatste levensjaren van het gezin Nicolaas Kemp, chirurgijn te Vianen (L.M. van der Hoeven) 11. Genealogische tabellen (J. Heniger) 12. Bibliografie 13. register van persoonsnamen 14. Fotoverantwoording

Het boek 'Johan Wolfert van Brederode' is te raadplegen c.q. te lenen bij de bibliotheken.

Jaargang 25 (2000)

1/2/3/4. Brederode

1. Bericht van de redactie. 2. Doodslag en verzoening (H.L.Ph. Leeuwenberg) 3. Het beeld van Hendrik van Brederode (A.J.M. Koenhein) 4. Een Brederode ter zee (J.H. Verhoog) 5. Jacob van Campen (Pieter Vlaardingerbroek) 6. Onbekende plattegrond Vianen en kasteel Batenstein (A.J.M. Koenhein) 7. “Gelatene onderwerping aan het ongrijpelijk Godsbestuur”. Cholera in Vianen (P.D. ’t Hart) 8. Openingstoespraak van de voorzitter (A.J.M. Koenhein) 9. Interview Verduin (A.J.M. Koenhein en V.F.C. Leeuwenberg – Steegh)) 10. Kroniek

a. Een nieuw monumentenbeleid? b. Vianen een generatie brug c. Opening van de tentoonstelling “Johan Wolfert van Brederode”, 9 oktober 1999 d. “L”homme a moulons » in de grafkapel van de heren van Boussu in Boussu e. Wordt Vianen Utrechts? f. Een Brederode fuchsia g. De lekbrug voorgedragen als beschermd monument g1.Landschappelijke waarde  g2. Symbolische waarde g3. Ensemble waarde h. Boekbesprekingen h1. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht h2.Aangaande den dorpe van heycop h3.Kruising. De geschiedenis van pont en brug h4. overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen.

Jaarboek 2001 

1. Voorwoord van de redactie. 2. Zijderveld: bijzondere overblijfselen van een boerenbestaan van 3500 jaar geleden (E.M. Theunissen / R.S. Hulst) 3. Een proces tussen Walraven II van Brederode en Ludolph van den Bergh voor de Grote Raad van Mechelen (M.J. van Gent) 4. De tol van Ameide van de heer van Brederode (C.L. Verkerk) 5. Het Groen Kruis, afdeling Vianen (1901-2001) (J.A.M. Koenhein) 6. Salomon van Ruysdael en Vianen (A.J.M. Koenhein) 7. Vraaggesprek met Dick Oskam, voormalig dierenarts te Vianen, (A.J.M. Koenhein / V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 8. Vianen, een generatie terug (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh). 9. Kroniek:

a. Het welstandskader voor Alblasserwaard en Vijfheerenlanden b. Tussen Diefdijk en Zouwendijk c. Hendrik van Brederode d. Foto’s van Vianen e. Dijkzorg in Vianen f. Viaanse vingerhoeden g. Fibulae in Helsdingen h. In memoriam Joh. De With.

Jaarboek 2002 

1. Voorwoord van de redactie 2. Amalia van Neuenahr (1539-1602). 3. De magistraat van Vianen; 4. Het nieuwe voetveer Vianen – Nieuwegein 5. Vraaggesprek van Flip Bonk, notaris in ruste te Vianen 6. Kroniek:

a. Vianens overgang naar Utrecht hoe het ging b. Boerderijen bekijken c. Koopmansgeest d. Voor u gesignaleerd e. Fibulae in Helsdingen

Jaarboek 2003 

1. Voorwoord van de redactie. 2. Bevolking en bewoning in Vianen aan het einde van de 17e eeuw. 3. Veranderingen aan de binnenstad van Vianen sinds 1970. 4. De Utrechtse drukker Abraham van Herwijck, Guicciardini en een stadsprofiel van Vianen 5. Pouwlina van Bijlvelt en het toneelscherm voor de R.C. Werkliedenvereeniging Sint Jozef in Vianen. 6. Vianen, een generatie terug. 7. De laatste stadsboer van Vianen: Flip Homburg. 8. Kroniek:

a. Fietsroutes tussen Vianen en Ameide b. De Hollandse waterlinie c. 81 jaar woningbouw in Vianen d. Eeuwenlang varen en Eeuwenlang onderweg.

Jaarboek 2004 

1. Voorwoord van de redactie. 2. Van Bronstijd-boerderij tot Lusthof van Van Brederode. De archeologie van Vianen (Ruurd Kok). 3. Bronstijdboeren in Zijderveld (T. Koorenvaar). 4. De Rijnstroom. Een stroomgedicht opgedragen aan een Brederode (Martin Brand). 5. Vianen bespied. Observaties van een 19-eeuwse schoolmeester (P.M. Eigeman en S.E. Eigeman-Lagendijk). 6. Help, de notaris verzuipt….(P.J.M. Esser). 7. Ina Boudier-Bakker (1875-1966) en haar Voorstraat (Els van Overbruggen). 8. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur. Middeleeuwse lijnen als maat (Martin Brand). Perikelen rond een windvaan (Martin Brand). 9. Vianen een generatie terug (Froukje Leeuwenberg-Steegh). Vraaggesprek met Bernard Delpeut (Froukje Leeuwenberg-Steegh en Martin Brand). 10. Kroniek met bijdragen van:Martin Brand, Piet den Hertog, Huib Leeuwenberg, Chris Will.

a) Publicaties van de Stichting Boerderij & Erf (PdH), b) Fotoboek Vijfheerenlanden (H.L.), c) Stichting Fort Everdingen opgericht (Chris.W.), d) Kanttekeningen bij de plannen voor een nieuw stadhuis (M.B.)

Jaarboek 2005 

1. Bericht van de redactie. 2. Godsdienstig leven in Lexmond vóór de Reformatie (Huib Leeuwenberg), 3. Historische tiendwegen in Nederland. Inventarisatie en analyse (Paul Minkjan), 4 Cupido-tegels in Helsdingen (J.H. van den Berge). 5.Theo Tukker, Viaans kunstenaar (Huib en Froukje Leeuwenberg), 6. Vianen een generatie terug (Froukje Leeuwenberg-Steegh). 7. De Grote Geus en het geuzenlied (Martin Brand), 8. Een bevlogen Vianees: vraaggesprek met Piet Kastelein (Froukje Leeuwenberg en Martin Brand). 8. Kroniek met bijdragen van: M. Brand, H.L.Ph. Leeuwenberg:

a) Topografische onderwerpen van Theo Tukker aangekocht (HL), b) Interview met Daniëlle Schuchard, bouwkundig medewerkster bij de gemeente Vianen (M.B.), c) Tastbare tijd. Vianen als aanhangsel van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (M.B), d) Ontwerp natuurgebiedsplan Vianen. Historische bescherming of bedreiging? (M.B.), e) Nieuwe mogelijkheden voor historisch onderzoek Vianen (H.L.Ph.L), f) Kleur op boerderijen (H.L.Ph.L)

Jaarboek 2006 

1. Bericht van de redactie 2. Vianen aan de lek. Een rivier en een stad komen op hun plaats (Martin Brand). 3. De stichting en structuur van Vianen (Martin Brand). 4. De parochie van Hei- en Boeicop in de Middeleeuwen (Huib Leeuwenberg). 5. Zwervers en bedelaars in de 16e en 17e eeuw in het Land van Vianen (W. van Zijderveld). 6. Vianen een generatie terug (Froukje Leeuwenberg-Steegh). 7. Verzuiling en onderwijs in Vianen. De Zusters van Amersfoort (1880-1958) (Froukje Leeuwenberg-Steegh). 8. In memoriam G.A. Verduin (1912-2006) (Huib Leeuwenberg). 10. In memoriam Leendert Antonie Smits (1922-2006) (Froukje Leeuwenberg-Steegh). 11. Vraaggesprek met Jacob van Duivendijk (Adriënne Koenhein). 12 Kroniek met bijdragen van Martin Brand, Piet den Hertog, Janneke Kluit, Huib Leeuwenberg:

a) Enkele manier om iets over de geschiedenis van Culemborg te vertellen (M.B.), b) Wandelingen door Vianen (H.L.), c) Lotgevallen van een Joodse familie in Den Haag (P.d.H.), d) Uitgave kadastrale atlas 1932 (H.L.), e) Lezing over het kasteel op de Bol (J.K.)

Jaarboek 2007 

1. Woord vooraf. 2. Erfelijke en niet-erfelijke familienamen (P.T. den Hertog). 3. De verkoop van de heerlijkheid Vianen aan de Staten van Holland in 1725 (Otfried Krafft). 4. Herkomst en verklaring van de Nederlandse bestanddelen in het wapen van Lippe-Detmold (Otfried Krafft). 5. Hoe de heerlijkheid Vianen in Duitse handen kwam (Martin Brand). 6. Nogmaals notaris Broekman te Vianen (P.T. den Hertog). 7.Politica in Vianen. Interview met Heleen May Rutgers-Stal (Froukje Leeuwenberg-Steegh en Martin Brand). 8. Kroniek met bijdragen van Martin Brand, Piet den Hertog, Huib Leeuwenberg

a) Archeologische vondsten in Vianen (M.B.}. b) Nieuw portret ontdekt van Jacob Campo Weyerman (PdH) c) De Joodse geschiedenis van Vianen (PdH), d) De rijksten in de Republiek: de Brederodes en hun bezit (M.B.)

Jaarboek 2008 

1. Woord vooraf, 2. De Vijfheerenlanden in de zeventiende eeuw. Verband tussen maatschappelijke ontwikkelingen en kunst (Teun Bikker), 3. De Route Impériale 2 Paris - Amsterdam (K. Volkers), 4. Post, Telegraaf en Telefoon in Vianen (J.A.M. Koenhein), 5. Diefdijk, het slot op de achterdeur van Holland. Een geschiedenis van zeven eeuwen Diefdijk (1284-heden) (Aart Bijl), 6. De Diefdijk. Bestudering van een dwarsdoorsnede van een middeleeuwse waterkering (R.J.M. Genabeek), 7. Een vroom kind in Vianen. Freekje van der Kolk (1899-1905) (Fred van Lieburg), 8. Een leven lang in Vianen, interview met Joop Cornelis Binneveld (Froukje Leeuwenberg-Steegh en Martin Brand), 9.Vianen een generatie terug (Froukje Leeuwenberg-Steegh), 10. Kroniek met bijdragen van Froukje Leeuwenberg-Steegh, Martin Brand, Piet den Hertog, Huib Leeuwenberg

a) Archeologie en bodemsanering op het Hofplein ((MB), b) Opening van het vernieuwde stadhuis (MB), c) Lexmond na de Reformatie (HL), d) Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de Republiek (FLS), e) een verboden liefde in de achtiende eeuw (FLS), f) Patriotten en revolutionairen in de Vijfheerenlanden (HL), g) Kadastrale Atlas (PdH), h) Geschiedenis en genealogie van de familie Vollmuller, (PdH, i) Frans de Jong, architect, bankier en publicist (PdH), j) Joke Smit (1933-1981), een feministe uit Vianen (FLS), k) Een nieuw Batenstein (PdH)

Jaarboek 2009 

1. Voorwoord van de redactie, 2. Vier eeuwen kerkelijk leven in Everdingen. De middeleeuwse parochie van Everdingen (1200-1600) (Huib Leeuwenberg), 3. Het timmerliedengilde van Vianen en zijn organisatie (J.A.M. Koenhein en A.C.N. Koenhein), 4. De watervoorziening in Vianen en de Watertoren (Martin Brand), 5. Een halve eeuw kolenstook en de kolenhandel in Vianen (Martin Brand), 6. Bouwer aan de toekomst van Vianen. Interview met Ton Poot (Froukje Leeuwenberg-Steegh en Martin Brand), 7. Vianen een generatie terug: Enkele herinneringen aan ‘t Oude Rechthuis van Hagestein (Henk Sloëtjes), 8. Onbekende gezichten van Vianen (Froukje Leeuwenberg-Steegh), 9. Kroniek met bijdragen van. Froukje Leeuwenberg-Steegh, Chris Will, Huib Leeuwenberg, Martin Brand

a) Drie nieuwe publicaties over Nieuwe Hollandse Waterlinie (Chr. W.), b) De Hollandse Waterlinie in beeld gebracht (F.L.-S.), c) Vianen 750 jaar? (H.L.Ph.L.), d) Vianen in het verleden (M.B.)

Jaarboek 2010/2011 

1. Voorwoord van de redactie, 2. De bouwgeschiedenis van Achterstraat 86 te Vianen (Martin van Es), 3. De restauratie van Buitenlandpoort (Piet den Hertog), 4. De Korte Meent in Everdingen (Chris Will), 5. De steenfabriek De Hoogewaard 1877-1937 (Geert Tieman), 6. De familie Meijdam, een familieclan (Geert Tieman), 7 Vianen hersteld (Piet den Hertog), 8. Vianen onbekend: De Herderin (Piet den Hertog), 9. De orgelkas in de Grote Kerk gerestaureerd (Pascale Wéry), 10. Interview met Peter de Vree (Froukje Leeuwenberg-Steegh en Martin Brand), 11. Kroniek met bijdragen van Piet den Hertog, Adrienne Koenhein, Huib Leeuwenberg, Fred van der Valk

a) In memoriam Lucy Terken (1924-2011) (FrvdV), b) Het ware gezicht van Willem en Hildegonda van Brederode (PTdH), c) Vianen, geschiedenis en architectuur (PTdH), d) De rivier de Lek (AJMK), e) Vergelijkende Atlas Vijfheerenlanden (PTdH), f) Ameide en Tienhoven antropologisch doorgelicht (AJMK), g) Een geschiedenis van het grafmonument in de Grote Kerk (HL), h) Het nieuwe orgel in de Grote Kerk, i) Het bestuur van IJsselstein in de 18e eeuw, j) 750 jaar Vianen; Het leven in Vianen (PTdH)

Jaarboek 2011 

1. Woord vooraf van de redactie, 2. Overzicht van de archeologische vindplaatsen in de gemeente Vianen (Martin Brand), 3. Vianen, de geschiedenis van een nederzetting (G.P. Gosman), 4.’Polderen’ in de polder. Het moeizame herstel van de Schoordijk te Hagestein (Huib Leeuwenberg), 5.Vianen hersteld: Het Valkenplein (Piet den Hertog), 6.Intefview met W. de Jong-Blankensteijn (Frouke Leeuwenberg en Ankie Overgaauw), 7. Onbekende gezichten van Vianen: de Molenstraat (Piet den Hertog), 8. Kroniek met bijdragen van Piet den Hertog, Ankie Overgaauw, Huib Leeuwenberg

a) Bastaarden van Brederode (H.L.), b) Amalia van Brederode in Oranienbaum (HL), c) Negen eeuwen noorder Lekdijk (A.O.), d) Boerenland en Knotbomen (PTdH), e) Utrechtse voorouders opsporen via internet

Jaarboek 2012 

1. Woord vooraf van de redactie, 2 De ambivalentie van een adellijk verleden (A. Janse), 3. Boerenverdriet, krijgsvolk in Hagestein (Huib Leeuwenberg), 4. De mythe van de brand in het huis van Willem van Rijssel (F. Boon en Catherine A. Langedijk), 5. De Stuarts in Vianen (Erik Stuart), 6. Gezicht op de Molenstraat te Vianen. Wie schilderde het origineel: Mijndert van den Berg of Gerrit Diefenbach? (Mieke Siemons), 7. Interview met het echtpaar Van de Bunt (Frouke Leeuwenberg en Ankie Overgaauw), 8. De H. Drieeenheid (n.a.v. foto van Frederica Bouwstra), 9. Kroniek met bijdragen van Piet den Hertog, Adrieenne Koenhein, Huib Leeuwenberg, Ankie Overgaauw

a) Cultuurhistorische inventarisatie binnenstad (PTdH), b) Bezwaarschrift tegen bestemmingsplan binnenstad (van De Historische Vereniging ‘Het land van ‘Brederode’ ondertekend door J. de Jonge-Verduin, voorzitter en J.M.W. Smit, secretaris en in de raadsvergadering van 6 juni 2013 van een mondelinge toelichting voorzien door H.L.P. Leeuwenberg), c) Schots bezoek aan Land van Vianen (AJMK), d) Gedenkplaat Hendrik van den Brink († 1945) (HL), e) Vianen op de foto (AO), f) Fort bij Everdingen (AO), g) Ruïne Van Brederode gesloten en te koop (AJMK)

Jaarboek 2013 

1. Woord vooraf van de redactie, 2. Vianen en de Eerste Wereldoorlog (Hans Koenhein), 3. De Prinses Julianastraat, geschiedenis en verdwenen verbouwing (Piet den Hertog), 4, Een kostschoolhouderesse in Vianen in de 19e eeuw (Ankie Overgaauw en Froukje Leeuwenberg, 5. Vondst van familiepapieren Ten Kate (Piet den Hertog), 6.Vianen onbekend. Twee tekeningen van Vianen, Piet den Hertog, 7. Interview met de heer G. van der Kwast, oud-directeur van .Van der Kwast Houtindustrie te Vianen (Froukje Leeuwenberg en Ankie Overgaauw), Kroniek met bijdragen van Teun Bikker, Piet den Hertog, Henk Lammertink, Huib Leeuwenberg, Froukje Leeuwenberg-Steegh, Ankie Overgaauw, Josien Verduin:

a) In memoriam Ko Ruiter (TB), b) Stolpersteine voor Mozes Salomon en Alberdina Zwanenburg (HL), c) Cursus Vianologie, 22 februari - 10 mei 2014 (JV), d) De gemeentelijke archieven verhuisd naar Wijk bij Duurstede, (HLPhl), e) Getijdenboek van Gijsbrecht van Brederode (HLPhL), f) Het huis Killesteyn te Lexmond (AO), g) Familiekroniek van de 19e eeuw en de cholera (FLS), h) De familie Bikker ( PTdH), i) Nieuw Predikantenbord in de Grote Kerk (PTdH), j) Restauratie Grafmonument in de Grote Kerk, k) Youtube filmpjes van Vianen (PTdH), l) Vreeswijkde publicaties (FLS)

Jaarboek 2014 

1. Woord vooraf van de redactie, 2. Een eeuw abrikozenteelt in Vianen (Jan Copijn met een inleiding van Arie Verlaan en Huib Leeuwenberg), 3.Amoureuze verwikkelingen in Heikop (Huib Leeuwenberg), 4) De Franse school vóór 1855 (Froukje Leeuwenberg-Steegh, 5) De Franse school na 1855 (Ankie Overgaauw), 6) Het stuwcomplex Hagestein (S. De Bijll Nachenius), 7) Interview met Nico Witkamp. (Froukje Leeuwenberg en Ankie Overgaauw), 8) Jo van Putten in Duitsland (Piet Kastelein) 9) Kroniek met bijdragen van Cor Bouwstra, Ankie Overgaauw, Astrid Pel:

a) Restauratie grafmonument Reinoud van Brederode (C.B.), b) Graven spreken (A.O.), c) Expositie over ‘Vianen’ in d WO II’ in het Stedelijk Museum (A.P.)

Jaarboek 2015 

1.Woord vooraf, 2. Hendrik van Brederode en het begin van de Tachtigjarige Oorlog (Prof. Dr. S. Groenveld), 3. Hendrik Adriaan van Beuningen (Froukje Leeuwenberg-Steegh), 4, Het lager onderwijs te Vianen tot 1857 (Froukje Leeuwenberg-Steegh en Ankie Overgaauw), 5. De smid Izak van Rij (Astrid Pel); 6. Vondst bij de Pontwaard (Verslag Archeologisch Adviesbureau RAAP n.a.v.melding door de ‘HV” van deze vondst), 7. Interview met Ed Sluijs (Froukje Leeuwenberg-Steegh en Ankie Overgaauw), 8 Kroniek met bijdragen van Froukje Leeuwenberg-Steegh, Ankie Overgaauw, Astrid Pel en Josien de Jonge:

a) Toneelroute doet begrafenisstoet Walraven herleven (AP), b) Terug naar de tuinen Batestein (AP), c) Historische kastanje aan Weesdijk/Walsland geveld (AO), d) Verslag van de cursus Vianologie 13 februari – 23 april 2016 (JdJ), e) Historisch en vermakelijk inkijkje in Heerensociëteit De Eendracht (FLS)

Jaarboek 2016 

Is de publicatie ‘De Stadsrechten van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen’, (Zie in publicaties → overige publicaties)

Jaarboek 2017 – 2018 

1. Woord vooraf, 2. Jan Blanken Jansz (1755-1838)., inspecteur-generaal van de Waterstaat (R.M. Haubourdin), 3. Jan Blanken en de waterstaat van de omgeving van Vianen (G.P. van de Ven), 4. Jan Blanken en de oude sluis te Vreeswijk (H. Dam), 5. Een gedenkteken in gegoten ijzer. Het grafmonument van Jan Blanken op de algemene begraafplaats te Vianen (W.H.P. Scholte), 6. Vechten boven Vianen. Luchtoorlog 1940-1945 (Bas van Wiggen), 7. Ruzie om uiterwaarden en Hoofden (I) (Walter van Zijderveld), 8. Kroniek met bijdragen van Rob de Graaff, Josien de Jonge, Astrid Pel, Klaas de Zwaan:

a) ‘Burgers in Beeld’ (KdZ), b) Boekpresentatie van het boek Hendrik van Brederode en de beeldenstorm (1566) (JdJ), c) Cursus paleografie (RdG, d) Kenniscentrum Waterlinies (RdG), e) Tentoonstelling Jan Blanken in het Stedelijk Museum (AP)

Jaarboek 2019 

1. Woord vooraf, 2. Drie eeuwen tellingen in Hagestein. De omvang van de bevolking van 1548 – 1849 (Freek W. van Toor), 3. Ruzie om uiterwaarden en hoofden, deel II (Walter van Zijderveld), 4.Een geval van stalking in de achttiende eeuw (Huib Leeuwenberg), 5. Het lager onderwijs in Vianen in de tweede helft van de 19e eeuw, deel II (Froukje Leeuwenberg-Steegh en Ankie Overgaauw), 6.Vianen in de meidagen van 1940 (Bas van Wiggen), 7. Bank aan huis (Pieter Appelhof), 8. Het verhaal achter de Lindeboom van Amaliastein (Iet Wouters-Olieman), 10. Kroniek met bijdragen van Ankie Overgaauw, Astrid Pel, Arie Verlaan

a) Voorstraat opnieuw ingericht (AP), b) De voetbrug over de stadsgracht van de Lijnbaan naar het Klooster (AV), c) Historisch Vianen in het Stedelijk Museum (AO), d) Wim Groeneweg, laatste burgemeester van zelfstandig Vianen (AP)

Jaargang 44 (2020) 

1. Voorwoord (Rob de Graaff). 2. Hongerwinter in Vianen (Marianne Wittebol). 3. Dagboekje van Joke Smit tijdens de Hongerwinter (Marianne Wittebol). 4. Een Joods jongetje in Vianen (Rob de Graaff). 5. Een Britse soldaat in Viaanse bodem (Bas van Wiggen). 6. Winterhulp buurtschap Vianen 1940-1945 (Marianne Wittebol). 7. In memoriam Ankie Overgaauw (Froukje Leeuwenberg-Steegh).

Jaargang 45, nr.1 (2021) 

1. Voorwoord (Rob de Graaff). 2. Johan van Oldebarnevelt en de Brederodes (Jan Niessen). 3. Kerseneten in Vianen (Marianne Wittebol). 4. Kasteel Batestein als inspriratiebron voor de schilders Adam en Abraham Willaerts (Otto Nelemans). 5. Het onderwijs in Vianen 1870-1900, Deel III (Froukje Leeuwenberg-Steegh en Ankie Overgaauw). 6. Apetrots was ik op mijn feestrokje (Marianne Wittebol). 7. Massagraf te Vianen (Julien Holtrigter).

Jaargang 45, nr. 2 (2021) 

1. Voorwoord (Rob de Graaff). 2. Peter Krabout, koster van de parochiekerk van Sint Maarten te Hagestein,1496 (Wim de Groot). 3. Kazematten in de Lekbrug (Bas van Wiggen). 4. Arie Quint, een eigenwijze patriot (Teun Bikker). 5. Een Amsterdammer in Hagestein (Freek W. van Toor). 6. Zonnewijzers in Vianen (Job van de Groep). 

Jaargang 46, nr. 1 (2022) 

1. Voorwoord (Rob de Graaff). 2. Een rampjaar voor Hagestein (Freek W. van Toor). 3. De scharensliep (Huib Leeuwenberg) 4. Een Weeshuis in Vianen (Corry van der Gun). 5. Een greep uit de muntencollectie van de historische vereniging Het Land van Brederode (Toon Opdam). 6. Brand te Vianen en zijn bestrijding in de 16e, 17e en 18e eeuw (Huib Leeuwenberg). 7. Een IJs-gebouw te Vianen in 1861 (Petra Spaninks).

Jaargang 46, nr. 2 (2022) 

1. Voorwoord (Rob de Graaff). 2. Bedrijvigheid in Vianen na 1945 (Corry van der Gun). 3. Vianen in het Rampjaar 1672, deel I (Rob de Graaff). 4. Vianen, een uitvlucht terzij van hemel en aarde (Huib Leeuwenberg). 5. Pastorale (Guillaume van der Graft). 6. Een belastingoproer in Hagestein (Freek W. van Toor). 7. Knetterende ruzie tijdens een brandweeroefening (Huib Leeuwenberg). 8. Het wie en waarom van de bom in de Voorstraat, deel I (Bas van Wiggen).

Jaargang 47, nr. 1 (2023) 

1. Voorwoord (Rob de Graaff). 2. In Memoriam Huib Leeuwenberg (Rob de Graaff). 3. Het mysterie van de massagraven opgelost? (Rob de Graaff). 4. Jan van Straaten, een middenstander met veel zakelijk inzicht (Corrie van der Gun en Froukje Leeuwenberg-Steegh). 5. Fotocollectie van de historische vereniging ‘Het Land van Brederode’. 6. Woningbouw in Vianen na WOII (Corry van der Gun en Froukje Leeuwenberg-Steegh). 7. Het wie en waarom van de bom in de Voorstraat, deel II (Bas van Wiggen).

Jaargang 47, nr. 2 (2023)

1. Voorwoord (Rob de Graaff). 2. Het wie en waarom van de bom in de Voorstraat, deel III (Bas van Wiggen). 3. Spotprenten door Arie Verlaan (Arie Verlaan). 4. Hoekse en Kabeljauwse Twisten: Hagestein als speelbal (1419-1422) (Freek van Toor). 5. Het Viaanse Stratenboek (Anke Bogaert, José Kraaijkamp, Marijke van der Griend, Marga Visser en Corry van der Gun. Naar Adrienne Koenhein). 6. Vianen in het Rampjaar deel II (Rob de Graaff). 7. Het wie en waarom van de bom in de Voorstraat, deel IV (Bas van Wiggen).

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.