Voor historische achtergrond informatie over Vianen wordt in het bijzonder verwezen naar de drie volgende publikaties,

waarin behalve verdere bibliografische gegevens ook veel kartografisch materiaal is afgebeeld:

 • J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, Kasteel Batestein te Vianen, Vianen 1981 (eigen collectie)
 • J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, De Lekpoort te Vianen, Vianen 1982 (eigen collectie)
 • J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, In en uit het stadhuis van Vianen, Vianen 1984 (eigen collectie)

Op kartografisch gebied werd dankbaar gebruik gemaakt van de volgende publikaties:

 • L. Bagrow en R.A. Skelton, History of cartography, Londen 1965
 • J.E.A. Boomgaard, Holland in kaart en prent, Haarlem 1984
 • Catalogus Eilanden en Waarden in kaart en beeld - De groei van het Zuid Hollands rivierengebied, Rotterdam (Maritiem Museum "Prins Hendrik") 1953 - 1954
 • Catalogus De Hollandse kartografie, Brussel (Koninklijke Bibliotheek Albert I) 1971
 • Catalogus Kaartenmakers van 't Sticht, Utrecht (Provinciehuis) 1974
 • Catalogus Toonneel des Aerdrijcx, Utrecht (Universiteitsmuseum) 1983
 • M. Donkersloot-De Vrij, Topografische kaarten van Nederland vóór 1750, Groningen 1981
 • S.J. Fockema Andreae en B. van 't Hoff, Geschiedenis der Kartografie van Nederland, 's-Gravenhage 1947
 • S.J. Fockema Andreae en C. Koeman, Kaarten en kaarttekenaars, Bussum 1975
 • Th.W. Harmsen, De Beknopte Lant-Meet-Konst, beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen (ca. 1628-1711), Delft 1978
 • B. van 't Hoff, "Bijdrage tot de datering van de oudere Nederlandsche stads plattegronden", Nederlandsch Archievenblad, Jrg 49 (1941-1943), 29-68 en 96-150
 • B. van 't Hoff, Joan Blaeu - Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen (Holland en West-Vriesland/Utrecht), Amsterdam 1964
 • C. Koeman, Collections of maps and atlases in the Netherlands, Leiden 1961
 • C. Koeman, Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland, Groningen 1964
 • C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland, Alphen aan den Rijn 1983
 • R.A. Skelton, Decorative printed maps of the 15th to the 18th centuries, Londen 1965
 • A. de Smet, "De evolutie van de wetenschappelijke cartografie tot de tijd van Philippe Vandermaelen", in catalogus Philippe Vandermaelen 1795 - 1869, Brussel (Koninklijke Bibliotheek Albert I) 1969
 • J.J. Vredenberg-Alink, Spiegel der Wereld, Utrecht 1969
 • J.J. Vredenberg-Alink, "Oude kaarten - Kunst en vakmanschap", Antiek, Jrg 4 (1970), nr 4, februari, 368-375

Dit artikel is overgenomen uit het tijdschrift nr 3/4, 9de jaargang 1984, 'Eeuwenoude kaarten en plattegronden van Vianen en de Vijfherenlanden'. Auteurs: J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter. Dit is het laatste artikel in deze reeks. Voor het overzicht van alle artikelen zie: 'Kaarten en plattegronden van Vianen en de Vijfheerenlanden’.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.