7 december, 2020

 

 

In deel II over het massagraf in Vianen geeft bestuurslid Hans Kluit een mogelijke verklaring. Hij verwijst naar de overval vanuit Utrecht op Vianen eind 15de eeuw. Zolang de datering van de gevonden skeletten nog niet heeft plaatsgevonden blijft het speculatie, maar wel een zeer interessante.

 

De overval op de Oostpoort in Vianen door Hans Kluit

In 1482 was de strijd tussen Utrecht en Holland flink opgelaaid. Utrechtse vluchtelingen en bannelingen zochten in Vianen een goed heenkomen. Utrecht was op zoek naar mogelijkheden om Vianen daarvoor af te straffen. Op de derde zondag voor Pasen in 1482 stond een overval gepland.

In Vreeswijk stond een afdeling van 300 ruiters klaar om Vianen te overvallen. Onder leiding van ritmeester Vincent van Swanenburg wachtte men op een seintje van Gijsbert van Baest in Vianen. Gijsbert was door Walraven II van Brederode en heer van Vianen aangesteld als dijkgraaf, maar was op de hand van Utrecht.

Het verraad

Gijsbert had die avond dienst als nachtwaker bij de Oostpoort aan het einde van de Langendijk in Vianen. Hij had een paar handlangers bij zich die zich verkleed hadden om niet al te veel argwaan te wekken. Zo leek het leek gewoon een troepje volk bij de poort.
Laat in de avond gaf dijkgraaf Gijsbert met een vuursignaal aan dat de ruiters vanuit Vreeswijk konden oversteken. Met ladders en touwen klommen er een paar over de muur en werd de Oostpoort geopend.

De schout die op het rumoer afkwam, zag wat er aan de hand was en sloeg alarm. Een aantal burgers greep naar de wapens, maar moest het tegenover de overmacht met de dood bekopen. De overvallers marcheerden over de Voorstraat met slaande trom en gestoken trompetten. Ze bezetten het stadhuis en de Landpoort.

De bezetting

Walraven de Bastaard, een halfbroer van Walraven II die zich buiten de stad bevond, had zich teruggetrokken in de Lekpoort en weigerde zich over te geven. De aanvallers uit Utrecht gingen vervolgens naar slot Batestein en eisten het kasteel op, tegen vrijgeleide van de aanwezigen. Maar slotvoogd Joris de Bastaard, een andere halfbroer, weigerde. Ritmeester Van Swanenburg viel met een grote troepenmacht aan en veroverde het kasteel. Er sneuvelden 12 mannen. Joris wist zich met enkele mannen nog terug te trekken in de Simpeltoren van het kasteel, maar hij was onvoldoende bewapend en aan gebrek van manschappen gaf hij zich over, in ruil voor een vrije aftocht. Alle op het kasteel aanwezige personen, inclusief de Utrechtse bannelingen kregen hun vrije aftocht.

 

HV HLVB Vianen   P006 () S001

Toen de bezetters het kasteel verlieten, namen ze wel alles van waarde mee: ‘datter niet een stoel bleef op te sitten’. De overvallers keerden terug naar de Lekpoort, waar Walraven de Bastaard zich nu ook overgaf, in ruil voor vrije aftocht. Vincent beroofde nog een aantal burgers en met de verkregen buit betaalde hij zijn soldaten.

Vianen weer in handen van de heer van Vianen

Ritmeester Van Swanenburg wilde de stad teruggeven aan heer Walraven II, in ruil voor een fikse som aan losgeld. Na onderhandelingen met hulp van Jacob I, graaf van Horne, werd een bedrag van 6650 Rijnse guldens overeengekomen en betaald. Van Swanenburg droeg hierna de sleutels van de stad over. Walraven II keerde terug naar Vianen.

De Oostpoort, Geenkenspoort of Culemborgse Poort wordt vanaf dit moment de Verraderspoort genoemd.

Naar Joannes à Leydis, Origine et Rebus gestis Dominorum de Brederode, Nederlandse versie, 1486, hoofdstuk 74 en 75.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.