De vereniging is opgericht in 1949.
De toenmalige burgemeester van Vianen, de heer G.B. Pellikaan, een van de medeoprichters, werd de eerste voorzitter.

Doelstelling

  1. Het beheren, bevorderen en instandhouden van historisch, monumentaal en cultureel erfgoed van Vianen en haar directe omgeving, in de ruimste zin.
  2. Het wekken van interesse van de historie van Vianen en haar directe omgeving, bij haar inwoners.
  3. Het kritisch volgen van de beleidsplannen van de overheid voor instandhouding en bewaking van historisch, monumentaal en cultureel erfgoed in roerende en onroerende zaken in Vianen en haar directe omgeving.

 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het houden van voordrachten, excursies en tentoonstellingen, het uitgeven van een periodiek en van andere geschriften en steunen van door anderen ondernomen activiteiten in de geest van de vereniging.
  2. Het geven van publiciteit aan positieve of negatieve ontwikkelingen ten aanzien van monumenten of historisch landschap.
  3. Het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archivalia, publicaties, topografische afbeeldingen en historische voorwerpen.
  4. Het stimuleren van het verzamelen van documentaire gegevens over de plaatselijke en regionale geschiedenis.
  5. Het stimuleren van kontakten tussen de beoefenaren van de plaatselijke en regionale geschiedenis.
  6. Het samenwerken met gemeentelijke, regionale en provinciale overheidsorganen en organisaties, belast met, dan wel zich toeleggende op taken op het gebied van inventarisatie, behoud en beheer van het culturele erfgoed van Vianen en haar directe omgeving.

 

Archief- en documentatiecollectie

Sinds haar oprichting in 1949 heeft de vereniging een archief- en documentatiecollectie bijeengebracht, die voor iedereen vrij toegankelijk is. Daarin bevinden zich historische documenten, een bibliotheek, prenten en tekeningen, kaarten, plattegronden, foto’s en 16de-eeuwse in Vianen geslagen munten.

Excursies en lezingen

De vereniging organiseert op regelmatige basis lezingen en excursies. Het bijwonen van lezingen en het deelnemen aan excursies staat ook open voor niet-leden. 

Nieuwsbrieven

Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven, gevuld met informatie over de vereniging zoals aankondigingen van vergaderingen, lezingen of excursies.

Werkgroepen

Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief. Van hieruit worden stadswandelingen en cursussen genealogie georganiseerd en door de redactie worden publicaties verzorgd. Vanuit de groep ’Monumenten’ worden behoud en de gevolgen van hedendaagse ingrepen voor monumenten en historisch landschap nauwlettend gevolgd.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.