Aansluitend op de ALV op 28 maart 2023 (zie bericht elders op de website) werd de voorjaarslezing in het Stedelijk Museum in Vianen verzorgd door dr. Lisette Kootker, universitair docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het onderwerp handelde over archeologisch isotopenonderzoek. Isotopenonderzoek (nog een jonge wetenschap die sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw wordt beoefend) houdt zich bezig met research naar de aanwezigheid van chemische elementen in skeletresten en geeft inzicht in vragen rondom mobiliteit, dieet en ouderdom van gevonden geraamten.

De directe aanleiding om haar te vragen een lezing te verzorgen was de link aan de vondst van de massagraven in Vianen in 2020-2021. Lisette Kootker is werkzaam bij de afdeling Aardwetenschappen van de VU bij de werkgroepen Isotopen archeologie en Forensisch onderzoek.

Lisette gaf in haar inleiding aan ambitieuze plannen met haar vakgebied te hebben door onderzoekssamenwerkingen met andere academische afdelingen in Nederland en Europa op te zetten. Zij wil dit o.a. realiseren door isotopen- en DNA-onderzoek te integreren met (traditioneel) archeologisch en historisch onderzoek.

Ze was zich er terdege van bewust dat haar vakgebied voor het gemiddelde lid van onze vereniging en voor de aanwezigen complexe materie betrof. Voor haar was het doel van de avond om een sluier op te lichten van de hoofdlijn van haar werkzaamheden. Chemische formules, statistieken, gebitsreconstructies en toelichtingen op historische migraties van bevolkingsgroepen door de tijd heen kwamen tijdens haar lezing aan de orde.
Maar Lisette beschikt over de unieke eigenschap om deze hele speciale en voor het aanwezige publiek volstrekt nieuwe materie op een zodanige wijze over te brengen dat iedereen over de lezing en het onderwerp meer dan enthousiast was.
Voor ons werd de hoofdlijn van haar betoog wel duidelijk. Voeding, drank, weersomstandigheden en vele andere elementen kunnen leiden tot informatie waar mensen uit het verleden vandaan komen. Lisette vatte het bondig samen: ‘You are what you eat’.

Dat interpretaties van de beschikbare data niet altijd eenduidig en makkelijk te geven zijn was ook een stelling van haar.
Vanzelfsprekend werd haar gevraagd of zij ook van mening is dat de skeletten die gevonden zijn in het massagraf in Vianen voornamelijk Britten zouden zijn geweest. Op basis van de beschikbare data gaf zij aan dat die conclusie niet te maken is. Het zou kunnen maar dat is wat haar betreft niet met zekerheid te stellen.
Laten we ervan uitgaan dat met de ontwikkeling binnen het vakgebied die zekerheid in de toekomst wel is vast te stellen.

Lisette met Ralf min

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.